JB Education utvecklar verksamheten med molntjänst och mobiltelefoni från TDC

Utbildningsföretaget JB Education förstärker kommunikationen med TDC Mobil och TDCs molntjänst TDC Scale. Ramavtalslängden är tre år.

JB Education har tecknat ramavtal med TDC gällande mobiltelefoni och växel för de kommande tre åren. TDC Mobil har full integration mot TDC Scale, TDCs molnbaserade växellösning. Detta betyder att mobiltelefonen används med full åtkomst till växeln, något som underlättar för användaren vid exempelvis hänvisningar. 

TDC Scale är en molnbaserad växellösning för fast och mobil kommunikation, som innehåller flexibla och avancerade lösningar för UC och hänvisningstjänster.

JB Education är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag som utbildar 16 500 barn, ungdomar och vuxna över hela Sverige. I koncernen finns 5 grundskolor, 31 gymnasieskolor, varav JB Gymnasiet med 30 skolor från Ystad till Skellefteå, är Sveriges största gymnasieskola med fler än 12 500 elever. I koncernen finns även eftergymnasial utbildning inom arbetsmarknadsutbildning, komvux, yrkeshögskola samt företagsutbildning. 

TDC Mobil och TDC Scale kommer att levereras till samtliga anknytningar, varav enbart lösningen för gymnasiedelen uppgår till 800 växelanknytningar och mobilnummer.

- JB Education har valt TDC för att säkerställa tillgängligheten gentemot föräldrar och elever så de kan känna sig trygga i sin skolmiljö. Telefoni som molntjänst ligger väl i linje med vår strategi, det vill säga utläggning av verksamhet på entreprenad på den senaste och mest kostnadseffektiva teknologin, säger Christer Dahlström, CIO, JB Education.

Joakim Harging, Sales Director TDC Sverige, kommenterar: 

- Genom att man på ett intelligent sätt kombinerar mobiltelefoni med växelfunktionalitet i molnet kan man underlätta för användaren, och det är just det som TDC Mobil och TDC Scale gör. Vi är glada över att JB Education valde TDC när de ville förbättra sina kommunikationslösningar, och vi hälsar dem välkomna till oss.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Dahlström, CIO JB Education
+46709640905
christer.dahlstrom@jbeducation.se

Niclas Karnhill, PR Manager, TDC Sverige  
Tel 46 8 519 812 15, mob 46 708 70 00 60
niclas.karnhill@tdc.se 


Om TDC Sverige

TDC
 är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882.

Läs gärna mer om TDC i vårt press- och nyhetsrum, på tdc.se, eller följ oss på twitter.com/tdcsverige.

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Dokument & länkar