LKAB väljer IP-telefoni från TDC

Högteknologiska mineralkoncernen LKAB, med 3700 anställda i 15 länder, väljer IP-telefoni från TDC. I konkurrens med Telia tog TDC hem affären värd 8 miljoner kronor. Avtalet löper över tre år.

Affärsuppgörelsen innebär att TDC sköter drift och support inom LKAB:s telefonimiljö som nu uppdateras till IP. Det är en stor affär för TDC i Norrbotten i synnerhet, och för IP som teknologi i allmänhet, då ett av norrlands största företag väljer denna väg för framtiden.

"Vi ser denna affär som en bekräftelse på att TDC är en ledande leverantör på IP-telefoni och att vi tagit ett grepp om marknaden i norrbotten", säger Stefan Wallberg, ansvarig säljare på TDC i Luleå.

För LKAB låg kostnadseffektivisering, flexibilitet samt möjlighet att implementera lösningen i hela koncernen, även internationellt, i fokus för upphandlingen. IP-baserad telefoni skapar enkelhet i administrationen av anknytningsförändringar, samt en flexibilitet i utökningen av telefonilösningen till de adresser och orter där LKAB har tillgång till nätverk. Att LKAB ser en framtid där tal, e-post, video, e-möten och chatt integreras, talade också för IP-lösningen från TDC.

Lösningen möjliggör även att på ett enkelt sätt integrera alla typer av kommunikationsformer. Med detta ser LKAB stora möjligheter att minska kommunikationsstressen för den enskilda medarbetaren.

"Denna affär är extra glädjande då den illustrerar vår starka lokala förankring och geografiska bredd. LKAB är ett stort och framgångsrikt företag med stora krav, deras förtroende för TDC stärker oss i vår ambition att vara nummer ett på företagsmarknaden i Sverige", kommenterar Lars Glarborg, vice vd på TDC.

"Vi ser det som en bekräftelse att vi har ett marknadsledande koncept när en ledande koncern som LKAB väljer att byta ut sin plattform till Nortel för en framtidssäker IP-telefonilösning", säger Petter Urum, Sales Director på Nortel.

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Prenumerera

Dokument & länkar