Stockholms läns landsting förlänger stort avtal med TDC

Stockholms läns landsting ger TDC fortsatt förtroende och förlänger avtalet gällande telefonilösningar med två år. Detta är en av de största telefonilösningarna i Sverige, med extrema krav på såväl säkerhet som stabilitet.

Stockholms läns landsting bedriver verksamhet som är av yttersta vikt för samhällets funktion och ställer därför hårda krav på kommunikationslösningarnas stabilitet och säkerhet. Dessa krav i kombination med verksamhetens storlek, geografiska spridning och varierande krav på funktioner och tjänster gör denna leverans av telefonitjänster till en av de viktigaste och mest omfattande i sitt slag.

TDC har sedan år 2000 varit kommunikationsleverantör till landstinget, först som underleverantör och sedan år 2006 som huvudleverantör. Nu ger lanstinget TDC ytterligare förtroende då man förlänger avtalet med två år.

Stockholms län landstings telefonilösning bygger på konceptet Kommunikation som tjänst (KST), vilket innebär att TDC ansvarar för support, drift, service och uppgraderingar av telefonilösningarna och låter landstinget fokusera på sin kärnverksamhet medan TDC sköter tekniken. 

Telefonilösningen realiseras på Avayas och Aastras telefoniplattformar för landstingets cirka 36 000 abonnemang. Utöver detta ingår omkring 18 000 fristående mobiltelefonabonnemang i leveransen.
 

- Det är både glädjande och entusiasmerande att Sveriges största landsting väljer att förlänga samarbetet med TDC. Att få utveckla säkra, stabila och kostnadseffektiva kommunikationslösningar till en av Sveriges mest samhällsnyttiga funktioner är naturligtvis hedrande säger Erik Heilborn, vd TDC Sverige.

- Vårt samarbete med Stockholms läns landsting är en god illustration av vad vi menar när vi säger att ”Kommunikation är viktigt”, avslutar Erik.


 


Pressansvarig, TDC Sverige
Niclas Karnhill
niclas.karnhill@tdc.se
Tel 46 8 519 812 15, mob 46 708 70 00 60

Om TDC Sverige
TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,2 miljarder DKK (2010) och 11 000 medarbetare. TDC grundades i Danmark 1882.
tdc.se

TDC Sveriges ledningsgrupp: information och bilder

Taggar:

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Prenumerera