TDC utökar sitt samarbete med Ramböll

TDC tecknar nytt avtal med teknikkonsultbolaget Ramböll avseende en IP VPN-lösning för deras 30 kontor i Sverige.

TDC Sverige har sedan något år levererat LAN och nätverkstjänster till Ramböll, men nu utökar man alltså samarbetet till att innefatta också operatörstjänster när Ramböll köper IP VPN med redundans från TDC som binder ihop företagets 30 kontor i Sverige. ”Vi är väldigt glada över att ha fått möjligheten att fördjupa vår relation med Ramböll. Det här är ett företag med högteknologisk verksamhet vars affär är beroende av ständig tillgänglighet till produktionsunderlag och applikationer som ligger centraliserat på det lokala nätet. Ramböll har därför haft höga krav på maximal stabilitet och säkerhet i IP VPN-tjänsten, krav som vi är stolta över att uppfylla.”, säger Olof Joos som är försäljningsdirektör på TDC Sverige. TDC levererar redan idag IP VPN till Rambölls danska och finska verksamhet. För den svenska verksamheten kommer den nya lösningen från TDC installeras i september. Avtalet kommer att löpa i 36 månader. ”Vi genomförde en upphandling till vilken vi enbart bjöd in operatörer med egen infrastruktur. Valet föll på TDC eftersom de kom med den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. TDC har dessutom visat på en flexibilitet som vi värdesätter, och vår möjlighet till nordisk samordning av våra kommunikationstjänster ökar när vi nu får en och samma leverantör till flera av våra nordiska verksamheter”, säger Kenneth Lindberg som är IT-chef på Ramböll.

Om oss

TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med cirka 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC Group – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 26,3 miljarder DKK och 10 000 medarbetare (2011). TDC grundades i Danmark 1882

Prenumerera

Dokument & länkar