Nu lanseras organisationen Teach for Sweden

Med målsättningen att alla barn i Sverige ska ha rätten att välja sin egen framtid lanseras nu organisationen Teach for Sweden. Programmet, som redan i dag finns i 27 länder runt om i världen, går ut på att låta toppstudenter och unga yrkesverksamma utbilda sig till och arbeta som lärare under två år. Resultatet blir ny kraft och engagemang för elever i utsatta områden i Sverige.

Teach for Sweden söker 30 studenter och unga yrkesverksamma för att anta utmaningen för att göra en skillnad för barnen och inte minst sig själva. Kandidaterna har redan akademiska förkunskaper för att antas till programmet. Teach for Sweden finansieras av regeringen, men också Google, Swedbank, Vinnova och Postkodsstiftelsen.

- Vår utgångspunkt är att barn och unga ska få den utbildning de har rätt till. Vi vill hjälpa till genom att låta de bästa studenterna och unga yrkesverksamma undervisa. Vi vill placera 30 kandidater på skolor i utsatta områden, där vi vet att behovet är som störst, säger Ida Karlberg, verksamhetschef på Teach for Sweden.

En av de vikigaste faktorerna för huruvida barn läser vidare på universitet är föräldrarnas utbildningsnivå.

- Kandidaterna tar sig an ett åtagande under två år och i utbyte får de en formell lärarexamen, en unik ledarskapsutbildning och erfarenhet av ledarskap och lärande, säger Oscar Kjellberg, rekryteringsansvarig på Teach for Sweden.

Teach for Sweden är en politisk och religiöst obunden stiftelse som jobbar för alla barns rätt till likvärdig skola. Teach for Sweden är beviljat ett fullvärdigt medlemskap i den globala organisationen Teach for All som samordnar 28 medlemsländer världen över.

  

Mer information om programmet på: www.teachforsweden.se

  

Ida Karlberg, verksamhetschef
Mobil:076-626 98 51
Mail: ida@teachforsweden.se

Oscar Kjellberg, rekryteringschef
Mobil: 070-4214910
Mail: oscar@teachforsweden.se 

Taggar:

Dokument & länkar