Anders Edvardsson ny tf VD för Team Sportia

Anders Edvardsson, CFO och nyligen också invald i Team Sportia AB´s styrelse, har utsetts till ny tillförordnad VD för kedjan.

Styrelseordförande Mats Andersson kommenterar:
Då bolaget är under rekonstruktion, samt för att behålla kontinuitet i pågående arbetsprocesser är Anders det självskrivna valet som tf VD för Team Sportia. Den nya styrelsen kommer att påbörja rekrytering av ny VD med omedelbar verkan.

Sedan september 2012 har Anders fungerat som ekonomichef/CFO och har under denna tid arbetat tätt ihop med styrelsen. Anders är utbildad finansiell ekonom och har tidigare arbetat på PwC och WINT, där han också var partner. Anders är också delägare i Team Sportia Växjö.

Tf VD Anders Edvardsson kommenterar:
Det är med ödmjukhet och tillförsikt jag tackat ja till uppdraget. Team Sportia är en aktör som har potential och en given plats på den svenska sportmarknaden. Vi har tydliga utmaningar på kort och på lång sikt, succesivt börjar vi skapa rätt förutsättningar för framtiden.

För mer information:

Anders Edvardsson, tf VD, Team Sportia AB
E-post: anders.edvardsson@teamsportia.se
Telefon: 073-662 30 29

Mats Andersson, Styrelseordförande, Team Sportia AB
E-post: mats.andersson@uninvest.se
Telefon: 070-819 00 19

Prenumerera

Dokument & länkar