25 scenkonstnärer får Teaterförbundets stipendier

Under måndagskvällen får 25 förtjänstfulla scenkonstnärer ta emot stipendier ”för ett konstnärligt skapande som, med nyfikenhet och engagemang, ger oss utmanande och berörande upplevelser”. Stipendier delas ut från bland annat Gösta Ekmans minnesfond, Margit Rosengrens stipendiefond, Karl Gerhards hedersfond och Märta Ekströms stipendiefond.

Teaterförbundet förvaltar ett stort antal fonder och stiftelser som delar ut stipendier vartannat år. Årets stipendiater är:

Lotta Tejle, Sandra Stojiljkovic, Gustav Berg, Kristin Lidström, Birgitta Ulfsson, Vanna Rosenberg Thomas Hanzon, Eva Melander, Karl Dyall, Rennie Mirro, Sandra Huldt, Mathias Olsson, Åsa Forsblad Morisse, Agneta Ehrensvärd, Simon Mezher, Per Grytt, Monica Stenbeck, Maja Magnusson Wiklund, Lindy Larsson, Maia Hansson Bergqvist, Bahador Foladi, Therése Lindberg, Sofia Pekkari, Lena Bouic Wrange, Claes Lundberg.

Hela listan över fonder och stipendiater kan läsas på Teaterförbundets hemsida.

Stipendierna delas ut på Dansmuseet i Stockholm måndagen den 23 november, kl. 18.00.


Kontakt Teaterförbundet för scen och film:

Anna Carlson, ordförande: 070-585 22 83

Åse Axberg, kommunikationsansvarig: 070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera