Dags för en satsning på scenkonst och film!

I helgen höll Teaterförbundet för scen och film riksstämma på Djurönäset utanför Stockholm. En ny förbundsstyrelse valdes, och riksstämman antog ett uttalande om vilka satsningar som bör göras på scen- och filmområdet.

Uttalande från Teaterförbundet för scen och films riksstämma 11 juni 2018.

I Sverige är scenkonsten och filmen dynamisk och av hög kvalitet. En stor och bred publik har tillgång till ett mångfacetterat utbud av filmer och föreställningar producerade av fria aktörer och institutioner. Vi ser att många föreställningar och filmer efterfrågas och prisas världen över.

Trots framgångar är vi som är professionellt yrkesverksamma inom scen- och filmområdet hårt trängda. I många delar har vi blivit scen- och filmområdets största sponsorer genom låga löner och alltför ofta dåliga arbetsvillkor och osäkra anställningsförhållanden.

Vi efterlyser en framåtsyftande scen- och filmpolitik som samverkar med närliggande områden inom politiken. Yrkesverksamma inom scen- och filmområdet måste ha samma möjligheter att omfattas av trygghetssystemen som andra yrkesgrupper.

Ge den professionella scenkonsten och filmen ett rejält lyft!

  • Ge scenkonstinstitutionerna stabil finansiering och möjlighet att utvecklas
  • Stärk den fria scenkonsten genom högre anslag och bättre arrangörsstrukturer
  • Låt den nya filmpolitiken få resurser som möter ambitionen om en kontinuerlig och stabil filmproduktion i Sverige
  • Värna upphovsrätten och säkra att intäkterna når de yrkesverksamma
  • Inför produktionsrabatter för film - och tv-produktioner i Sverige
  • Skapa trygghetssystem som fungerar för yrkesverksamma inom scen- och filmområdet

Med tre månader kvar till valet den 9 september finns nu möjlighet att profilera sig med en offensiv politik som stärker konsten och kulturen. Förslag finns på bordet.

Scen- och filmområdet måste få det ekonomiska utrymme och det respektfulla spelrum i samhället som det förtjänar!

 

Kontakt Teaterförbundet för scen och film

Åse Axberg, Kommunikationsansvarig
070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera