Den fria scenkonsten i Stockholm förtjänt av ett bättre stödsystem

Stockholm stads kulturnämnd tog den 26 november beslut om stödet till fria professionella teatrar för år 2014. I förhållande till de inledande beskeden innebär det för flertalet teatrar i praktiken ett verksamhetsstöd på ett år eller i vissa fall även längre tid.

- Kulturnämnden beslut skulle inte ha sett ut som det gör utan den kraftiga reaktionen från den fria scenkonstens företrädare, kommenterar Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

Behovet av att se över riktlinjerna för kulturstödet kvarstår enligt Teaterförbundet. Det är också ett krav som lagts fram av oppositionspartierna i kulturnämnden.

- Den nuvarande ansökningsmodellen har inte ändrats genom kulturnämndens beslut. Det som krävs är en ny modell som bygger på konstnärlig frihet, transparens och långsiktighet, säger Anna Carlson.


Kontakt Teaterförbundet:

Anna Carlson, ordförande
070-585 22 83

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
070-598 12 67

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera