Framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm

Öppet möte måndagen den 18 november kl 18.00 på Dramatens lilla scen, Almlöfsgatan 1.


”De kulturstrategiska genierna har bestämt att vi inte längre kan söka årligt verksamhetsstöd”
Ture Rangström, Strindbergs intima teater

”Det är nu dags för politisk besinning och dialog. Vi vill bedömas efter vad vi presterar, inte efter hur duktiga vi är på att skriva ansökningar.”
Per Sundgren, styrelseordförande Orionteatern

”Stryps de fria grupperna så kommer det att uppstå andnöd på de stora institutionerna”
Anna Takanen, Göteborgs stadsteater

”Det nya kulturstödet måste rivas upp”
Ann-Mari Engel, vice ordförande Kulturnämnden (V)

”Fram träder bilden av en liten grupp människor som under förevändning av konstens värde och allmänhetens tillgång till kultur främst är ute efter att försvara sina egna och sina vänners intressen”
Madeleine Sjöstedt, kulturborgarråd Stockholms stad (FP)

Under hösten har det nya ansökningsförfarandet för den fria scenkonsten lyfts och debatterats av berörda fria scener, ansvariga politiker och kulturförvaltningen i medierna. Hanteringen av ansökningarna har väckt starka reaktioner inom den fria scenkonsten. Så väl nya som etablerade scenkonstnärer anser att det nya ansökningsförfarandet inte är anpassat efter den verklighet som de verkar i. Även företrädare för institutionsteatrar runtom i Sverige har reagerat.

Med anledning av Stockholms stads nya riktlinjer gällande kulturstöd för de fria teatrarna, samlas berörda parter i ett möte för att från olika håll belysa konsekvenser och presentera visioner inför framtiden. Vi hoppas på ett konstruktivt samtal som leder till att såväl nya som etablerade fria scener och scenkonstnärer kan bedriva en långsiktig verksamhet, med konstnärlig frihet och transparens.

Program:

Inledning av Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande

Akt 1: Representanter för den fria scenkonsten i Stockholm redogör för sina tankar kring respektive verksamhets situation.

Akt 2: En paneldiskussion med scenkonstchefer från institutionsteatrar
Medverkar gör bland andra Anna Takanen, Göteborgs stadsteater, Linus Tunström, Uppsala stadsteater och Carolina Frände, Skärholmen Kulturhuset Stadsteatern.

Akt 3: Kulturnämndens ledamöter är inbjudna att presentera sina kulturpolitiska visioner. Tomas Rudin (S), Ann-Mari Engel (V) och Mats Berglund (MP) har tackat ja. FP, M och C har ännu inte lämnat besked.


Tid:
Måndag 18 november, kl. 18.00 Plats: Dramatens lilla scen, Almlöfsgatan 1


Kontakt Teaterförbundet:

Anna Wallander, Regionrådet i Stockholm, 072-038 58 88
Annikki Wahlöö, Regionrådet i Stockholm, 070-776 66 91
Caroline Rauf, Regionrådet i Stockholm, 073-981 85 80

Anna Carlson, ordförande, 070-585 22 83
Åse Axberg, kommunikationsansvarig, 070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera