Nytt löneavtal för de samhällsägda teatrarna

Teaterförbundet tecknade på fredagen ett nytt kollektivavtal med Svensk Scenkonst för landets alla institutionsteatrar. Avtalet innebär löneökningar med  7,4 procent under drygt tre år (1 januari 2013 till 31 mars 2016).

Första året är löneutrymmet  2,2 procent, andra året 2,7 procent och tredje året 2,5 procent. Det finns också en Individgaranti för varje år på 220 kronor.

-  De som arbetar på de samhällsägda teatrarna garanteras genom avtalet en löneutveckling i takt med arbetsmarknaden i övrigt. Teatrarnas huvudmän på nationell, regional och lokal nivå måste nu ta sitt ansvar för att ge dessa den ekonomi som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamheterna, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en kommentar till avtalet.

Anna Carlson, förbundsordförande
070-585 22 83

Lars Åström, förhandlingschef
070-322 16 75

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera