Positiva kulturbesked från rödgröna

​Teaterförbundet och andra organisationer för kulturskapare har länge arbetat för att göra kulturen till en valfråga. Vi välkomnar därför det rödgröna kulturlyftet. Både för att man på partiledarnivå för första gången lyfter fram kulturens viktiga roll för medborgarna i en valrörelse och för de konkreta satsningar som föreslås. Det säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade under fredagen ett rödgrönt kulturlyft inför valet. I detta utlovas att kulturbudgeten ska öka realt med en miljard kronor under mandatperioden. De insatser som föreslås innefattar:

  • En satsning på digitalisering av museer och bibliotek
  • Fri entré på statliga museer
  • Maxtaxa för musik- och kulturskolor
  • Läsfrämjande insatser
  • Nytt populärkulturcentrum
  • Ett nytt utbyggt filmavtal 2012
  • Utökat av Teate-, Dans- och Musikallianserna. Stärkt stöd till arrangörer och fria grupper.

- En miljard till kulturen är en bra början. För Teaterförbundet fäster vi givetvis särskild vikt till insatserna för jobb och utveckling för kulturskapare. Men också till utfästelserna om att digitaliseringen av kulturen är kopplad till att upphovsrättsinnehavarna ska få betalt för vad de skapat. Positivt är också löftet om att utveckla Unga Klara till en nationell scen för barn- och ungdom, kommenterar Anna Carlson.

 

 

Anna Carlson, ordförande 070-585 22 83
Jaan Kolk, förbundsdirektör 070-688 13 23

 

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera