Rapportering från kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet

Pressinbjudan: Tisdagen den 17 april presenterar kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet sin rapport. Kommissionen tillsattes av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film i syfte att intensifiera arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier inom scenkonsten.

Som underlag har kommissionen bland annat haft de enkäter som skickats ut till arbetsgivare och anställda inom scenkonsten. Sifo/Kantar medverkar i mötet och redogör för resultatet.

Ledamöter i kommissionen är:

Anna Wahl (ordförande), professor Genus, organisation och ledning och vicerektor för Jämställdhet och värdegrund, KTH

Michael Bjerkhagen, verksamhetschef Stadsmissionen, kyrkoherde i Kungl. Hovförsamlingen

Maria Eka, chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Kurt Eriksson, före detta chefsjurist vid Medlingsinstitutet

Medverkar gör även Stefan Forsberg, ordförande i Svensk Scenkonst och Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

 

Tid: tisdag 17 april, kl. 10.00 – 12.00 – kaffe serveras från 09.30

Plats: Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, entré: Kungsgatan 43

Efter presentationen finns kommissionen och ordförandena tillgängliga för intervjuer.

 

För mer information och anmälan kontakta:

Åse Axberg, 070 59812 67, ase.axberg@teaterforbundet.se

Annika af Trolle, 070 420 2775, annika.af.trolle@svenskscenkonst.se

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera