Regeringens misskötsel av pensionerna en skandal

Regeringen väntas inte heller i budgetpropositionen den 20 september lägga något förslag om pensionsfrågorna vid teater-, dans- och musikinstitutionerna.

Teaterförbundet har i mer än tio års tid uppvaktat regeringar av olika politisk kulör för att lösa pensionsfrågorna vid scenkonstinstitutionerna.

Om regeringen nu, mer än två år efter att det tagits fram ett genomarbetat underlag från scenkonstpensionsutredningen, återigen lägger frågan åt sidan är det en skandal, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

- Ansvaret fallet tungt på kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som under sin tid i opposition var en av de ivrigaste kritikerna av den dåvarande regeringens passivitet i frågan.

Det är framförallt tre frågor som gör det nödvändigt för regeringen att agera;

1) Nuvarande pensionsordning medför att dansare och sångare, som uppnått pensionsålder och har pension fram till 65 år, får sina pensioner kraftigt sänkta efter 65 års ålder även när de har kompletterande arbetsinkomster fram till 65 års ålder.
2) Genom ogenomtänkta politiska och pensionstekniska beslut har de pensionspremier som institutionerna betalar blivit oförutsägbara samtidigt som det i många fall inte leder till de förmåner som man avsätter pengar för.
3) Nuvarande pensionssystem är inte anpassat till att scenkonstinstitutionerna blivit en frilansarbetsmarknad. För många frilansande dansare, sångare och skådespelare utgör pensionssystemet ett arbetshinder.

Kontakt:
Jaan Kolk, förbundsdirektör, 070 688 13 23.

 

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera