Stipendier till artister och filmare

Tjugo artister och filmare får idag ta emot stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag för sina insatser inom film, tv och radio under en följd av år. Stipendierna delas i år ut för sextonde gången.

- Upphovsrätten är idag betydelsefull för konstnärer och upphovsmän. Villkoren för att utnyttja de upphovsrättsliga rättigheterna regleras främst genom de kollektivavtal som Teaterförbundet förhandlar. Därför är vi mycket glada att kunna dela ut stipendier från Teaterförbundets rättighetsbolag till tjugo välförtjänta artister och filmare, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film och i Rättighetsbolaget.

Rättighetsbolagets stipendienämnd har som 2017 års stipendiater utsett följande:


Skådespelarna:

Gunilla Abrahamsson, Björn Andersson, Ingvar Andersson, Paula Brandt, Catherine Hansson, Thomas Hanzon, Anna-Lena Hemström, Per Holmberg, Donald Högberg, Lars Göran Persson, Marga Pettersson, Jessica Zandén, Marie Öhrn

Filmregissörerna:

Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne, Staffan Julén, Mikael Wiström

Scenografer:

Lena Selander, Jan Olof Ågren

Animatör:

Peter Jando

Fakta om stipendierna:
• Den sammanlagda stipendiesumman är 400 000 kronor.
• Stipendierna går främst till personer som medverkat i äldre biograffilmer, tv-dramer eller radioteater. 
• Teaterförbundets rättighetsbolag delar årligen ut stipendier ur den så kallade Privatkopieringsfonden. Fonden består av pengar som samlats in med stöd av upphovsrättslagen bestämmelser om ersättning för privatkopiering och som det inte varit möjligt att fördela individuellt.

Stipendienämnden består av Gunnar Furumo, Jan Tiselius, Harriet Andersson, Marika Lindström, Lena Koppel, Peter Mokrosinski, Olle Remaeus


Kontakt Rättighetsbolaget:

Anna Carlson, ordförande i Rättighetsbolaget och i Teaterförbundet för scen och  film

070-585 22 83

Gunnar Furumo, stipendienämnden

070-658 90 90

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera