Teaterförbundet för scen och film i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerar Teaterförbundet och Svensk Scenkonst ett samtal om det partsgemensamma arbetet mot sexuella trakasserier inom scenkonsten efter #metoo. 

KLYS, Journalistförbundet och Teaterförbundet arrangerar också ett samtal om den konstnärspolitiska utredningen där deltagarna diskuterar vilka satsningar som är nödvändiga för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer och upphovspersoner.

Måndag 2 juli, kl. 14.00-14.45: Samarbete mot sexuella trakasserier inom scenkonsten
TCO-landet, Strandgatan 19

Hösten 2017 briserade #metoo, en rörelse som bland annat belyste tystnadskulturen och förekomsten av sexuella trakasserier inom scenkonsten. Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har en lång erfarenhet av partsgemensamt arbete i olika frågor. Det var därför naturligt att samarbeta även i denna fråga och bland annat tillsattes gemensamt en kommission som hade till uppgift att göra en genomlysning av branschen och föreslå åtgärder för att få arbetsplatser fria från alla former trakasserier. Med avstamp i Metoo-arbetet, hur arbetar vi partsgemensamt? När är det lämpligt att arbeta partsgemensamt? Hur håller vi håller vi #metoo levande?

Medverkande: Carin Khakee, kommissionssekreterare, Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst, Mika Romanus, förbundsdirektör, Teaterförbundet för scen och film

Moderator: Thord Eriksson, journalist

Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst.

Tisdag 3 juli, kl. 11.00-12.15: En ny konstnärspolitik – om, vad och hur?
TCO-landet, Strandgatan 19

I mars presenterades den konstnärspolitiska utredningen, som nu är på remiss. I utredningen läggs förslag på hur villkoren för professionella kulturskapare kan förbättras, bl a genom en konstnärspolitisk satsning på 225 miljoner. Hur vill politiker och kulturskapare gå vidare med dessa förslag? Konsten kommer också att få ta plats på scenen genom Yolanda Bohm Ramirez, Spoken Word-artist och transaktivist.

Medverkande: Simon Norrthon, skådespelare, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, Katarina Jönsson Norling, bildkonstnär, ordförande Konstnärernas Riksorganisation, Ida Karkiainen (S), riksdagens kulturutskott, Cecilia Magnusson(M), riksdagens kulturutskott; Björn Ahlsén, kulturstrateg i Region Gotland;  Ann-Christin Nykvist, utredare konstnärspolitiska utredningen; Ulrica Källén,verksamhetsledare KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd,

Moderator: Thord Eriksson, journalist

Arrangeras av KLYS, Teaterförbundet för scen och film och Journalistförbundet

Åse Axberg
Kommunikationsansvarig
070-598 12 67
ase.axberg@teaterforbundet.se

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera