Teaterförbundet i konflikt med dubbföretag

Fredag klockan 13.00 bryter konflikten ut mellan Teaterförbundet och de två dubbföretagen SDI Media och Dubberman. Bakgrunden är att de röstskådespelare som arbetar med att dubba produktioner för film och TV från bland annat Disney, Warner och Fox inte fått några löneökningar sedan 2003. Det ska jämföras med att lönerna på arbetsmarknaden i övrigt under de senaste tio åren ökat med ca 30 %.

Den av Medlingsinstitutet utsedde medlaren lade i förra veckan ett bud till parterna, som Teaterförbundet godkände. Förslaget innebar att ersättningarna höjs med i genomsnitt 4 % samt en skrivning om att dubbföretagens avtal regelbundet ska omförhandlas.

Dubbföretagen bad om förlängd betänketid, och fick fram till den 26 april, kl. 9.00 att lämna besked. Genom att man inte har återkommit träder konfliktåtgärderna ikraft idag klockan 13.00.

Merparten av det som dubbas är utländska filmer och tv-program som riktar sig till barn upp till elva år. Tanken är att barn ska få en likvärdig upplevelse av originalverket, vilket ställer höga krav på dem som arbetar med dubbning.

- Att frilansande röstskådespelare som arbetar med dubbning har rätt till löneökningar är inte bara ett facklig fråga, det handlar också om upprätthålla kvalitén på de dubbningar som både barn och vuxna möter på film och TV, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Jaan Kolk, förbundsdirektör
070-688 13 23

Ulf Mårtens, jur.kand
070-595 22 81

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
070-598 12 67

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera