Unik dansscen riskerar försvinna

Västra Götaland riskerar att förlora en framgångsrik scen med danskonst för barn och ungdomar om dansscenen i Borås flyttas.

I dag har Regionteater Väst två väl fungerande scener med inriktning på barn och ungdomar, en dansscen i Borås och en teaterscen i Uddevalla. Ledningen för Regionteater Väst föreslår nu att all verksamhet flyttas till Uddevalla.

- Regionteater Väst har haft stor framgång med produktionerna i regionen och har hög kompetens i såväl Uddevalla som Borås. Vårt uppdrag omfattar 49 kommuner och båda scenerna behövs, säger Sara Nilsson från Teaterförbundets lokalavdelning på Regionteater Väst i Borås.

I slutet av 2009 fattade styrelsen för Regionteater Väst ett beslut om en omfattande omorganisation. Teatern skulle satsa stort på dans för barn och ungdomar, och verksamheten skulle förläggas till Borås. Teatern gjorde stora investeringar för att anpassa lokalerna i Borås för dansverksamhet. Under de två år som gått har teatern etablerat en framgångsrik dansscen.

- Regionteater Väst har gjort en stark satsning på danskonst för barn och ungdomar. De har lyckats etablera och öka intresset för dans i regionen, och har bidragit till att stärka den svaga infrastrukturen för dansen i Sverige. Det finns också ett nationellt intresse för att Boråsscenen finns kvar och kan utvecklas, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

En enig personal på Regionteater Västs Boråsscen har tagit fram en skrivelse där man påvisar problemen med en sammanslagning och presenterar alternativa lösningar, som har lämnats till teaterns styrelse. Skrivelsen finns bifogad.

Kontakt Teaterförbundet:

Jaan Kolk, förbundsdirektör
070 - 688 13 23

Sara Nilsson, Teaterförbundets lokalavdelning, Regionteater Väst, Boråsscenen
033-290 790

Åse Axberg, kommunikationsansvarig
070 - 598 12 67
ase.axberg@teaterforbundet.se

 

 

Taggar:

Om oss

Teaterförbundet för scen och film är ett fackförbund som är verksamt inom scen- , film- och tv-branschen. Våra medlemmar är yrkesverksamma artister och teknisk- och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Teaterförbundet tecknar kollektivavtal med arbetsgivarna som ger medlemmarna så bra löner och anställningsvillkor som möjligt. Vi bevakar också upphovsrättsliga frågor och arbetar med bransch- och yrkesfrågor, scen- och filmpolitik.

Prenumerera

Dokument & länkar