Är ditt tegeltak rustat för vintern?

Frost och snö tär hårt på många tak. Har du kontrollerat om ditt tegeltak är rustat för vinterns strapatser, så att du kan undvika fuktskador eller att snö tränger in?

Nederbörd och snö i stora mängder är vanligtvis en stor del av vinterhalvårets charm. Men det är ett dyrt och tvivelaktigt nöje om nederbörden tar sig in i huset genom otätheter i taket.

”Det är förhållandevis enkelt att kontrollera om tegeltaket har några skador. Taktegel framställs för att klara även hårda vintrar och har en väldigt lång livslängd. Men vi upplever ofta att bostadsägare inte prioriterar, eller helt enkelt glömmer bort, att kontrollera takets skick, särskilt efter en större storm. Men det är viktigt att hitta eventuella otätheter i tegeltaket och reparera dessa innan vintervädret förvandlar dem till dyra fuktskador”, berättar Tommy Bisgaard, VD för tegelinformation.se.

10 tips för takkontroll
Här följer 10 tips för att kontrollera ditt tak:

1.    Kom ihåg säkerhetsutrustning när du arbetar på taket.

2.    Det optimala är att kontrollera taket både utifrån och inifrån, t.ex. från ett vindsutrymme.

3.    Börja med att kontrollera om du ser några skador på taket, t.ex. revor eller hål, där vatten lätt kan tränga in. Vatten fryser och utvidgas så eventuella revor eller hål kan bli ännu större när frosten sätter in.

4.    Ta hjälp av hantverkare om du inte själv kan reparera skadorna.

5.    Speciellt takåsen är väldigt utsatt. Kontrollera att den ligger rätt och är i gott skick.

6.    Var noggrann med kontroll av de ställen där taket ”bryts”. Det är t.ex. vid skorstenar eller vid övergången mellan två takytor. Var uppmärksam på att övergångarna på taktegel ofta består av metallplattor av zink, koppar eller bly, som inte har samma livslängd som tegel och därför måste bytas ut oftare än resten av taket.

7.    Var uppmärksam på om det växer mossa i stora kuddar i takbeläggningens skarvar. Det kan skapa fördämningar och innebära att vatten tränger in under taket.

8.    Om fuktskador har uppstått är det viktigt att ta reda på orsaken och avlägsna den, så att skadorna kan undvikas i framtiden.

9.    Om ditt hus har tegeltak bör du kontrollera det inifrån vinden. – Om det är möjligt bör man göra det när solen skiner, så att solstrålarna avslöjar eventuella hål eller revor i taket.

10.  Glöm inte hängrännorna. – Om de är tilltäppta ska de naturligtvis rensas, för att kunna klara regn och snö. 

Läs mer om tak och underhåll på www.byggitegel.se.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media