Åtta av tio småhusköpare nöjda med sitt val

Tegel och puts i fasaden blir allt populärare bland svenska småhusköpare. 80 procent av kunderna är nöjda med sitt val av hus och det är en ökning med 20 procentenheter sedan 2001. En majoritet av de missnöjda småhusköparna har valt ett typhus med träfasad och 67 procent av dem skulle idag i stället ha valt ett hus med tegel eller puts på fasaden.

Det visar en färsk undersökning som gjorts på Lunds Tekniska högskola, LTH.

Det är glädjande att åtta av tio småhusägare är nöjda med sitt val idag och de som är allra nöjdast har byggt ett arkitektritat hus, säger Miklós Molnár, lektor i konstruktionsteknik på Lunds tekniska högskola, LTH, som gjort undersökningen. Man kan jämföra med att mobiloperatörerna har ca 70 procent nöjda kunder i genomsnitt. De missnöjda husköparna har oftast valt ett typhus med fasad av trä eller puts. Om de skulle skaffa ett nytt hus idag skulle 36 procent helst välja en putsad fasad och 31 procent välja en fasad i tegel.

Rapporten om småhusköparnas inställning är en del av en undersökning av attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av småhus. Den kommer att presenteras i två inlägg under ett seminarium på mässan NordBygg i Älvsjö,som samlar aktörer inom byggbranschen mellan den 20 och 23 mars. I det andra inlägget presenterar Miklós Molnár de tillfrågade byggentreprenörernas och arkitekternas attityder till putsat och murat byggande.

Undersökningen har gjorts som telefonintervjuer på uppdrag av SPEF, Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening. I småhusägargruppen handlar det om konsumenter som köpte hus med byggstart åren 2008-2010 i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län. Syftet har varit att ta reda på och analysera de tekniska och marknadsmässiga frågeställningar som bedöms viktiga för konkurrenskraften för murat och putsat byggande.

För tio år sedan presenterade Miklós Molnár och LTH en liknande attitydundersökning bland småhusköpare. Då var 60 procent av de tillfrågade nöjda med sitt val av hus. Frågorna har varit nästan identiska för att man ska kunna göra en jämförelse och se eventuella attitydförändringar.

En viktig förändring sedan 2001 är småhusköparnas sökande efter information och kunskap för att kunna göra det som kanske är deras livs affär, säger Miklós Molnár. Idag söker och hittar man information på Internet, man läser alltmer sällan annonser eller faktaböcker om husbyggande.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media