Bostadsbrist får inte leda till att det byggs dåliga hus

Bostadsbyggandet i Sverige lever inte upp till efterfrågan. Bara i Stockholm ökar invånarantalet med 100 personer om dagen. Stockholm är känt för att satsa stort på hållbara och gröna bostäder. Nu uppmanar tegelbranschen alla att fortsätta hålla fokus och inte låta bostadsbristen sänka kvaliteten på nya hus.

Ska det gå fort, eller ska det bli bra – även på längre sikt? Så skulle man kunna spetsa till en av utmaningarna för landets byggherrar. I varje fall om det är tegelbranschen som formulerar dem.

– Bostadsbristen skriker just nu efter snabba, lätta och billiga lösningar. Här bör man som byggherre ha is i magen och tänka mera långsiktigt – både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. För det är i det långa loppet som de mest hållbara byggmaterialen, till exempel tegel, kan uppfylla sina stora ekonomiska, sociala och miljömässiga potentialer, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Byggandet ska öka med 50 procent

Fram till 2020 måste 7 500 bostäder om året stå klara på riksplanet, om man ska följa befolkningstillväxten. Det betyder att landets bostadsbyggande ska öka med mer än 50 procent. Det visar en prognos från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Mer än 100 personer om dagen flyttar till Stockholm, och det är den högsta befolkningstillväxten i Europa. Enligt Boverket byggs det samtidigt långt under behovet. På riksplanet behövs det 7,5 bostadsbyggen per 1 000 invånare medan det i Stockholms Stad bara byggs 5,3 per 1 000 invånare och 7,4 i genomsnitt i resten av landet.

– Även om det ska byggas både mycket och snabbt bör fokus ligga på hållbarhet, hälsa och trivsel. De många byggskadorna med nya och oprövade material i början av 2000-talet har satt sina skrämmande spår. Därför bör man välja byggmaterial som har en miljövarudeklaration (EPD), som omfattar hela miljöbelastningen ”från vaggan till graven”. Leta efter EPDn när det är dags att välja material och undvik experiment med bostadsbyggen som ska hysa stockholmsfamiljer under många år framåt, säger Tommy Bisgaard.

Levande arkitektur med hög kvalitet

Tegelbranschens fokus på kvalitetslösningar stöder tankar som också finns hos Arkitekturstrategi Stockholm, som skriver: ”Arkitekturen i Stockholm utformas så att kvalitets- och skönhetsaspekter inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden.”

– Många billiga byggmaterial mister sin skönhet efter några år. Det är synd om både arkitekter, byggherrar och alla de människor som dagligen passerar byggnaderna. Bygger man med kända och utprovade kvalitetsmaterial som till exempel tegel får man hela paketet: Hus som bevarar sitt estetiska uttryck och samtidigt ligger i topp när det gäller hållbarhet, inomhusklimat, energivänlighet och byggekonomi, och dessutom är mycket hälsosamma att bo i, säger Tommy Bisgaard.

Läs mer om tegel och hållbarhet på www.byggitegel.se eller www.tegelapp.se

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media