Byggbranschens kopieprodukter förlorar sin skönhet med åren

För varje originalprodukt finns en ändlös rad med kopior. Det gäller även för mursten och taktegel. Men kopiorna är en besvikelse när tidens tand sätter in: De kan förvittra, rusta och förlora sin färg. Endast originaltegelstenar bevarar sitt estetiska uttryck för eftertiden.

Tegel tilltalar våra sinnen och ger byggnader ett speciellt estetiskt uttryck, som har uppskattats i århundraden. Arkitekter och byggnadskonstruktörer talar i samband med det om tegels materialitet eller beständighet.

Enligt den svenske byggkonsulenten och författaren Tomas Gustavsson handlar materialitet om människors subjektiva upplevelser av material. I sin bok ”Moderna tegeldetaljer” framhäver han bl.a. förmågan att åldras med charm och det speciella mänskliga och hantverksmässiga element som murverk utstrålar, som en del av tegels unika materialitet.

Det är just detta speciella uttryck, materialiteten, som många tillverkare försöker kopiera med produkter i bl.a. betong, metall, puts och plastfiber.

Oturliga egenskaper med på köpet
Problemet med kopieprodukterna är att även om de kanske liknar tegel, är det inte möjligt att kopiera teglets alla naturliga egenskaper, inklusive förmågan att bevara det estetiska uttrycket över tid.

”Om man väljer att bygga med kopieprodukter får man förvänta sig att byggnadens utseende förändras dramatiskt över tid – dessvärre inte till det bättre. Taksten i betong förlorar t.ex. färgen med tiden och blir grått, liksom att taket får kortare livslängd. Metallplattor rostar och ger inte samma spel som ett tegeltak. Plastputs kan orsaka fuktproblem för att det inte kan andas. – I Sverige har tusentals bostäder drabbats av mögelsvamp som en följd av plastbaserad puts på en trämur. På så sätt kan man få man en hel rad oturliga egenskaper med på köpet om man väljer kopiorna”, säger Tommy Bisgaard, VD för Tegelinformation.se.

Missvisande beteckningar vilseleder förbrukarna
Det är dock inte alltid så lätt för förbrukarna att välja originalet. Vissa produkter, t.ex. taksten i betong, får beteckningen ”tegel” knuten till sig, liksom de finns i färgen ”tegelröd”, även om produkterna inte har något med tegel att göra.

”Tegel är bränd lera. Det har inte något med betong att göra. Att kalla något för ’betongtegel’ är därför missvisande mot förbrukarna”, säger Tommy Bisgaard.

Kvalitet som håller sig vackert i över 100 år
Tegel är 100 % naturprodukt utan skadligt innehåll. Hållbarheten på upp till 100 år eller mer kan normalt inte matchas av kopiorna. Både mursten och taksten av tegel är färgbeständiga och finns i otaliga färger, former och uttryck. Färgerna uppstår naturligt i bränningsprocessen utan någon tillsats av konstgjorda färgämnen. Det innebär bl.a. att tegel patineras vackert genom åren och bevarar sitt estetiska uttryck för eftertiden.

Läs mer om teglets egenskaper på www.byggitegel.se

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media