Det moderna huset är ett helmurat passivhus

Man behöver inte vara en miljökämpe för att välja ett passivhus. Det är snarare en fråga om att bygga ett modernt hus, som kombinerar gamla hållbara byggtraditioner med nya tekniska och långsiktigt hållbara energilösningar. På så sätt försäkrar man sig om att man kan betala de framtida energiräkningarna och underhållet på huset.

– Det handlar om att bygga i tegel, en lufttät konstruktion med väldigt bra isolering, energieffektiva fönster och utan köldbryggor. Om man bygger efter passivhusstandarden så kan rumsuppvärmningen klaras av med en mycket liten värmeanläggning, där man använder luftvärmen och golvvärmen. Ofta är det en mikrovärmepump som sörjer för både rumsuppvärmningen och produktionen av varmvatten, eventuellt tillsammans med en solvärmeanläggning, säger Tommy Bisgaard, direktör i den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se.

Senast 2020 ska alla nya hus i Europa ha en energiförbrukning i nivå med ett passivhus. Det innebär att energiförbrukningen i nya hus ska sänkas med minst 75 procent. Det totala årliga energibehovet för rumsuppvärmning ska begränsas till maximalt 15 kWh/m2i invändig bostadsyta. Den årliga energiförbrukningen för varmvatten, rumsuppvärmning/kylning, ventilation, pumpar, hushållsel, ljus med mera ska begränsas till 120 kWh/m2om året i invändig bostadsyta.

– Många väljer att bygga ett passivhus för att ge miljön en hjälpande hand. Med tegel blir ett passivhus också underhållsfritt och långsiktigt hållbart. Det är nämligen också viktigt hur vi använder och underhåller produkten – och utnyttjar hållbarheten, soliditeten. Ett hus byggt i tegel är i stort sett underhållsfritt och har en livslängd på mer än hundra år. Dessutom återanvänds nästan allt tegel till andra användningsområden. Det är tryggt att veta att det ger en sund boendeekonomi samtidigt som man vet att det inte belastar miljön, säger Tommy Bisgaard.

Tegelinformation.se har i samarbete med danska Kalk- og Teglværksforeningen gett ut ett temahäfte som sätter fokus på passivhuskonceptet. Det kan laddas ner på www.tegelinformation.se eller rekvireras via kalktegl@mail.dk.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media