Efterfrågad utbildning ger certifiering av murare

Vidareutbildning inom murat och putsat byggande har varit marginaliserat under många år men nu möter branschorganisationen SPEF efterfrågan med en unik utbildningssatsning. Närmare tusen murare över hela landet utbildas till certifierade fasadentreprenörer. Utbildningen är ett av grundkraven för gesäll- och mästarbrev som snart kan delas ut för första gången på flera decennier.

Statens Fastighetsverk och andra förvaltare av historiska byggnader har efterlyst en kvalitetssäkring av kompetens och skicklighet hos hantverkarna. Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening, SPEF, som är branschorganisation för murat och putsat byggande i Sverige, har utarbetat ett kurspaket som ska certifiera företagen. Alla hantverkare ges en dags fortbildning om puts och en dag om murning, ute på företagen. Samtidigt har kurserna för klass 1-behörighet omarbetats och kopplats till certifieringsutbildningen. Att ha klarat certifieringsutbildningen är en del av grundkraven för sökande till gesäll- och mästarprov i mur och puts.

Det finns ett stort utbildningsbehov och på sikt bör all personal inom mur och puts utbildas i olika steg, förklarar Tomas Gustavsson, som driver konsultföretaget Tomas Gustavsson konstruktioner i Lund. Han har tagit fram kursmaterialet på SPEFs uppdrag tillsammans med Anders Målar på företaget Intermittent i Stockholm, ansvarig för klass 1-utbildningen Mur och puts i Sverige.

Bristen på hantverkskunnande är ett av problemen även i modernt byggeri, säger Anders Målar. Ett mästarbrev ska intyga att hantverkaren besitter en hög nivå av kunnande inom sitt gebit. Den kunskapen måste finnas på företag som gör anspråk på att vara nischföretag inom mur och puts. Kunskapen är viktig även inom dagens byggteknik, i allt från att ha respekt och en sund värdegrund i synen på eget arbete och beställarens önskemål till förståelse för de material vi bygger med. Till exempel för att kunna mura en öppen spis, renovera en fasad eller återställa en byggnad till historiskt ursprung. 
Tillsammans med Mästarbrevskansliet i Leksand har SPEF moderniserat kraven på aspiranterna och anpassat dem till dagens krav på murare som ställs från marknaden. I nätverket KKBM, Kompetensförsörjning för kulturhistoriska byggnader och miljöer, arbetar Statens Fastighetsverk tillsammans med ett flertal intressenter i branschen för att sprida information om detta.
De första praktiska gesäll- och mästarproven genomfördes i mitten av februari och som ett resultat av dem ska tre gesällbrev och fem mästarbrev delas ut under högtidliga former på branschmässan NordBygg i Älvsjö den 20-23 mars. Den senaste revideringen av kriterierna för att bli gesäll eller mästare skedde på 1980-talet och det är flera decennier sedan man delade ut några brev. 
Sveriges Byggindustrier ställer sig bakom certifieringsutbildningen och prov till gesäll och mästare men både Anders Målar och Tomas Gustavsson efterlyser engagemang och intresse för utbildningen från de stora byggbolagen.
Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se välkomnar initiativet och konstaterar, att SPEF med den här insatsen är med och täcker branschens behov av en fortsatt utveckling av det murade byggandet genom en målinriktad utbildning av yrkesmännen.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media