Ett sunt inomhusklimat kan förkorta skoltiden

Det är inte oväsentligt hur vi bygger landets skolor. Undersökningar visar, att eleverna lär sig 20 procent mer om vi bygger i material som skapar ett sunt inomhusklimat.

– Det är anmärkningsvärt att något så enkelt, och ofta förbisett, som valet av byggmaterial har en sådan avgörande betydelse för elevernas inlärning. De rätta byggmaterialen betyder ju i princip, att elever som går tio år i skolan skulle kunna lära sig detsamma på bara åtta år. Det är något som både utbildningsväsendet och samhället i stort borde fundera på, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se, som nyligen har gett ut en folder om sambandet mellan tegel, ett sunt inomhusklimat och ökad inlärning.

En jämn temperatur kräver de rätta materialen
Det är framför allt temperaturen och luftkvaliteten som påverkar elevernas inlärning och produktivitet. Forskning vid Danmarks Tekniske Universitet visar, att inlärningsförmågan sjunker när temperaturen och koldioxidnivån ökar i ett klassrum. Det orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter, trötthet och nedsatt produktivitet. Med en jämn temperatur på 21-22 ° C får eleverna upp till 20 procents högre utbyte av undervisningen samtidigt som de mår bättre.

En jämn temperatur i klassrummet beror i hög grad på valet av byggmaterial. Om väggarna är byggda i lätta material blir temperatursvängningarna markant tydligare än om väggarna är byggda av ett tungt material som tegel. Tegel har en naturlig förmåga att behålla värmen och säkra en jämn temperatur.

Tegel dominerar framtidens skola
I Lunds kommun satsar man på att skapa de bästa förutsättningarna för barnens inlärning. Det märks bland annat på Kulparkskolan i Stångby. Här har man byggt med tegel som det dominerande materialet.

– All projektering och produktion ska vara energieffektiv och miljöanpassad, säger Christel Leveen, projektledare på det kommunala bolaget Lundafastigheter.

A-Plan Arkitektkontor i Lund fick uppdraget att gestalta skolan och man valde att utföra ytterväggar som kanalmurar av tegel. Det vulkaniska flingmaterialet perlit har använts som isolering.

– Tegel är ett behagligt material för inomhusmiljön, säger Lotta Nordén. Det är akustiskt bra och ger ett hälsosamt inomhusklimat genom sin förmåga att jämna ut fukt- och temperaturförändringar över tid.

Kulparkskolan är den andra skolan i Lunds kommun som byggts med kanalmurar och enligt Lotta Nordén är tegel på väg tillbaka både i bakmurar och som stomme.

Läs foldern om tegel, inomhusklimat och inlärning här

Läs mer om tegel och inomhusklimat på www.byggitegel.se

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media