Framtidens barnomsorg bör ta inomhusklimat och trivsel på allvar

Antalet barn i Sverige beräknas öka med 20 procent fram till 2060. Det visar en prognos från Statistiska Centralbyrån, SCB. Tegelbranschen uppmanar beslutsfattarna att ta inomhusklimatet, trivseln och hälsan på allvar, när skolor och förskolor ska byggas eller byggas om för att få plats med alla barn.

Oväsen och tung, dålig luft är vardag för barn, föräldrar och anställda i många av landets skolor och förskolor. Men det finns något som man kan göra för att förbättra förhållandena: Man kan bygga ordentligt! Det är en uppmaning från tegelbranschen.

– Ofta är det skrämmande vad vi utsätter våra barn för. Vi placerar dem i hus med dåligt inomhusklimat, samt konstruktioner som är så täta att det mest liknar att bo i en stor plastpåse, och så förväntar vi oss att de ska trivas och prestera sitt allra bästa. Så är det ju inte i verkligheten, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Större trivsel och mindre oväsen

En rad skandinaviska undersökningar visar, att både barn och vuxna trivs bäst, koncentrerar sig bättre och presterar bättre i hus med bra reglering av temperatur och luftfuktighet.

I rapporten ”Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i skola och förskola”, som getts ut av Forskning i fokus, slår Pia Björklid, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm fast, att:

”Arbetsmiljön påverkar lärandet, men skolan är inte bara en arbetsmiljö utan också en utvecklingsmiljö. En bra arbetsmiljö handlar om att åstadkomma en miljö som stimulerar elevers positiva utveckling enligt läroplanernas mål.

Sjuka hus-problem har ökat i form av fuktskador, mögel och bristfällig ventilation. Vidare drabbas många fler elever än förvärvsarbetande vuxna per 1 000 invånare av skador varje år.

Flera forskare anser att elevernas arbetsmiljö inte tas på allvar i jämförelse med kontorsarbetsmiljöer. Buller och dålig belysning är ytterligare förhållanden som påverkar barns lärande och vardag. Det är nödvändigt men inte tillräckligt att minska dessa olägenheter. Rummens och byggnaders estetiska kvaliteter, proportioner, material, kulörer och ljussättning påverkar också välbefinnandet”.

Resultatet av ett danskt forskningsprojekt från Danmarks Tekniske Universitet, DTU, visar att eleverna får 20 procent bättre utbyte av undervisningen, om inomhustemperaturen ligger stadigt på 21-22 °C. Samtidigt ökar produktiviteten generellt med upp till 15 procent.

Ett tungt byggmaterial som tegel har en naturlig förmåga att stabilisera inomhustemperaturen och reglera fuktigheten, så att det skapas optimala ramar för inlärning och produktivitet.

Tegel har också goda ljuddämpande egenskaper. Det beror på murstenens höga massa samt att det inte finns några sprickor i konstruktionen där ljud kan tränga igenom. Tegel står också emot dagligt slitage bättre än många andra material, och vi ser till exempel många skolor, där teglet fortfarande är vackert inomhus efter 40-50 års daglig användning.

Läs mer om tegel och inomhusklimat på www.byggitegel.se och www.tegelapp.se

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media