Hållbarhet byggs med tegel

Europeiska arkitekter ser i allmänhet tegel som det mest hållbara byggmaterialet till fasader. Det visar en ny internationell rapport, där 1600 arkitekter från åtta europeiska länder har medverkat.

”Tegelbranschen har under många år arbetat hårt för att dokumentera och beskriva teglets många fördelar när det gäller hållbarhetens över 50 indikatorer enligt gemensamma europeiska normer. Därför gläder det oss förstås att så många arkitekter ute i världen erkänner den miljömässiga tanken i att bygga med tegel”, menar Tommy Bisgaard, VD för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Arkitekterna i rapporten kommer bland annat från Tyskland, Spanien, Italien, England och Frankrike. I Skandinavien ser man en liknande tendens bland arkitekter, då de föredrar tegel framför andra fasadmaterial i sina egna bostäder.

Undersökningar från Lunds Tekniska Högskola visar att cirka två av tre svenska arkitekter föredrar att själva bo i murade tegelhus. Det beror bl.a. på teglets hållbarhet och det minimala behovet av underhåll – två viktiga aspekter när det gäller hållbarhet på ett europeiskt plan.

Toppbetyg till tegel
”Tegel ligger riktigt bra till när det gäller att uppfylla de många kraven i den europeiska CEN-standarden för hållbarhet”, menar Tommy Bisgaard och fortsätter:

”Det är just egenskaper som en hållbarhet på minst 150 år för tegel och det minimala behovet av underhåll som gör att tegel är ett av de mest hållbara byggmaterialen på marknaden. Dessutom ger tegel ett riktigt bra inomhusklimat samt goda sociala förhållanden som arkitektonisk värde och ökad brandsäkerhet. Det finns dessutom inte några risker vid deponering och över 95 % återvinning av avyttrat tegel. Det blir även ett högt betyg för de ekonomiska faktorerna för det murade bygget med tegeltak, inklusive ett väldigt högt värde vid försäljning.”

Arkitektens vision bevaras
Väldigt hållbara lösningar kan alltså kombineras med spännande arkitektur. Arkitekter har många möjligheter med tegel som fasad- eller takmaterial.

”Vi ser ofta att arkitekter och tegelbruk samarbetar om att utveckla nya format och färgspel som passar till arkitekternas vision. Det är väldigt givande och innovativa samarbeten som öppnar den skattkista med möjligheter som just tegel, en av byggets minsta och mest spännande beståndsdelar, rymmer. Arkitekten kan samtidigt vara säker på att när tegelfasaden är klar, bevarar den sitt estetiska uttryck för eftertiden. Den rostar inte, byter inte färg och förvittrar inte, utan får en vacker patina med åren”, säger Tommy Bisgaard.

Läs mer om tegel och hållbarhet på byggitegel.se

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media