Koldioxidneutralt är inte alltid hållbart

Hållbart byggande är mycket mer än bara energi och koldioxid. Idag motsvarar energiåtgången för uppvärmning omkring 20 procent av bostadens totala energiförbrukning. Man måste räkna med även de resterande 80 procenten när vi talar om hållbarhet.

För att en bostad ska vara 100 procent långsiktigt hållbar krävs det, att en rad viktiga faktorer utöver energi finns med i beräkningen. Det handlar bland annat om ekonomi, underhåll och husets livslängd, samt sociala faktorer som inomhusklimat, hälsa och välbefinnande.

– Om man bor i ett lågenergihus och själv producerar all sin el med hjälp av solceller, så tror de flesta att det handlar om hållbart byggande, säger Tommy Bisgaard, direktör i den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se. Men det stämmer inte eftersom energiförbrukningen för uppvärmning och koldioxidutsläppet från en bostad bara utgör 20 procent när man summerar hållbarheten. De återstående 80 procenten går åt för produktion, transport och bortforsling av alla de material som används för att bygga huset. Därför ska man välja rätt och tänka långsiktigt när man bygger ett hus.

Politiker i hela Europa har pekat ut byggsektorn som ett av sex marknadsområden, där man ska satsa hårt för att minska koldioxidutsläppet. Syftet är att främja en bättre och snabbare utveckling mot en hållbar status inom bygg- och bostadssektorn. Utgångspunkten är att hela jordens befolkning ska kunna bo långsiktigt hållbart. År 2050 gäller det mellan nio och tio miljarder människor.

– Tegel har många hållbara egenskaper, som finns dokumenterade och som är högt rankade i de standarder som är gemensamma i Europa. Det är till exempel lång livslängd, lågt underhåll och låga driftskostnader. Dessutom kan nästan hundra procent återanvändas för tillverkning av nya byggmaterial, säger Tommy Bisgaard och hänvisar till branschorganisationens hemsida där det finns kompletterande information.

Fakta

  • Mellan 10 och 15 procent av Europas befolkning är direkt eller indirekt sysselsatt inom byggsektorn
  • Ca 20 procent (mätt i ton) av Europas industriproduktion är byggmaterial
  • 30 procent av avfallsmängderna i Europa kommer från bygg- och bostadssektorn
  • 20 procent av vattenförbrukningen i Europa gäller bostads- och byggsektorn

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media