Kommersiella fastigheter satsar på hållbarhet

Företag inom olika branscher vill inte bara tillverka hållbara produkter, de vill också bygga och bo mera långsiktigt hållbart. Trenden pekar på kommersiella fastigheter i hållbara material där faktorer som ett sunt inomhusklimat, den sociala dimensionen och en låg energiförbrukning lyfts fram.

Utvecklingen går utan tvekan mot hållbart byggande. Det handlar inte bara om att bygga resurseffektivt utan också om att skapa ett värde för dem som använder huset. Saker och ting ska hänga ihop, det miljömässiga, det ekonomiska och det sociala, säger Morten G Fossum, fastighetsexpert och tidigare vd för JM Danmark.

Både formgivningen och materialvalet spelar en mycket stor roll när man ska bygga långsiktigt hållbart, säger Morten G Fossum. Huset ska stå länge och måste därför byggas inom de bästa energiramarna. Materialen ska stå distansen ut och kunna återanvändas. Det är viktigt att byggmaterialen blir en del av husets hållbarhetskoncept. Murverk kan till exempel ge huset en del viktiga energibesparande egenskaper. Det blir särskilt viktigt för kommersiella spelare att fastigheten kan leva genom hela cykeln.

Fasaderna signalerar ett värde

Det är inget nytt att arkitekturen speglar företagets identitet och värde, och det är värt mycket. Men det nya är att företagen mer än tidigare har hållbarhet med på listan över kriterier, när det ska byggas nya kontor eller de gamla ska renoveras. Hänsynen till långsiktig hållbarhet överskuggar de andra värdena som företaget vill visa upp.

I flera av de fastigheter som jag har varit med om att bygga har vi definitivt fokuserat på överskottsenergi och insyn. I en del kommersiella fastigheter, som kontor och butiker, blir till exempel överhettning ett problem när alltför stora glasfasader ligger i söder eller väster.

Man vill signalera öppenhet men det blir inte bra om man använder en massa resurser till avkylning eller måste sätta upp solskydd som skärmar av utsikten. Man ska väga sina verkningsmedel mot varandra och hitta den rätta balansen, säger Morten G Fossum.

EU har fastställt standarder

Tommy Bisgaard, direktör i den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation, sitter också med i EU-utskottet ”Sustainability of Construction Works-TC350”, och även han förutspår ökat fokus på de sunda byggmaterialen när man talar om hållbarhet.

Det finns ett stort intresse för långsiktig hållbarhet både bland företag och byggherrar. Inom EU finns det en uppsättning standarder som noggrant definierar hur man både på produkt- och byggnivå kan fastställa graden av hållbarhet, säger Tommy Bisgaard.

Vi är dessutom glada över att vi nu kan dokumentera att hus i tegel och med tegelpannor på taket har många goda hållbara egenskaper, som alla får höga poäng i de nya europeiska standarderna, fortsätter Tommy Bisgaard. Han pekar på egenskaper som lång livslängd, låga underhållsbehov samt låga driftskostnader. Dessutom är materialen brandsäkra och tegel kan återanvändas nästan till hundra procent som nytt byggmaterial.

Inomhusklimatet är också en väsentlig del av hållbarhetsprofilen för en fastighet. Här bidrar det murade byggandet på ett positivt sätt, bland annat genom en hög värmekapacitet, bra bullerdämpning och det faktum att murverk inte ger näring åt mögel.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media