Lägg tegel på gångbanor och torg

Man har sett det många gånger förut. En lång rad med trista, grå plattor. Eller stora ytor med betong och asfalt. Det är ofta tvärt emot vad arkitekter och stadsplanerare har tänkt sig när de har gjort sina ritningar.

De har valt andra material, till exempel tegel, som beläggning för att skapa uttrycksfulla rum i staden och intressanta upplevelser för dem som lever där. – Det finns många möjligheter med tegel, säger Tommy Bisgaard från danska branschorganisationen Kalk- og Teglværksforeningen. Man kan kombinera färger och format för att få ett resultat som stämmer överens med hur man vill att platsen ska uppfattas och önskan om att skapa den rätta stämningen. Klinker och tegel har dessutom en rad fysiska fördelar. De är tillverkade av naturens egna, oorganiska material där mikroorganismer inte kan växa, dessutom är tegel färgbeständigt. Tegel kan också läggas i mönster som lyfter fram den plats eller det rum som ska etableras. Små enheter gör ett rum större. Stora enheter får ett rum att verka mindre. Lägger man klinker eller tegel i längdriktningen på en yta verkar den längre och smalare. Ett tvärgående mönster gör i stället att ytan ser kortare och bredare ut. Klinker och marktegel kan naturligtvis också läggas i mönster som en ren utsmyckning. – Intresset för att använda klinker och tegel i en stads olika miljöer har ökat i andra länder. Här hemma tänker en del kommuner likadant men många håller sig till plattor och betongbeläggningar. Det är billigare men charmlöst och de måste repareras eller bytas ut efter 30-40 år. Beläggningar med klinker eller marktegel är kanske lite dyrare – men de håller upp emot hundra år och har charm och själ från dag 1. Det är naturligtvis viktigt att välja tegel som passar både i miljön och för den belastning som det ska utsättas för. Läs mer om det på www.tegelinformation.se. I det här sammanhanget skiljer man mellan markklinker och trädgårdstegel. Markklinker är hårdbränt tegel som inte suger upp så mycket vatten och det gör det extra frosttåligt. Det är den bästa stenen för öppna platser, torg, terrasser och gångbanor. Markklinker tål salt och det är en stor fördel på torg, garageuppfarter och gångbanor. Trädgårdstegel är slaget tegel som tål frost och det är perfekt för bland annat kanter och avgränsningar.

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar