Tänk på inomhusklimatet innan du bygger ett nytt hus

Man ska inte bara fokusera på energiförbrukningen när man ska bygga ett nytt hus. Det är minst lika viktigt att välja lösningar och material som skapar ett gynnsamt inomhusklimat.

– Det finns en tendens till att bara beräkna energiförbrukningen och glömma bort det som handlar om inomhusklimatet – även om det bara tar några timmar extra att göra en enkel uträkning om det, säger Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se.

Stora, tjusiga fönsterpartier mot söder kan se väldigt bra ut på arkitektritningen men om man inte samtidigt tar praktiska hänsyn till inomhusklimatet riskerar man att få det antingen för varmt eller för kallt i ett lågenergihus.

– Förutom att tänka på hur man placerar huset i förhållande till solen, är det viktigt att man tänker in solskydd redan under designfasen. Det ska finnas ett utvändigt solskydd, för så fort energin har kommit in i huset har man problem med att få ut den igen, säger Troels Kildermoes, civilingenjör och expert på lågenergibyggande.

Vi människor är inte alltid realistiska när det gäller solskydd eller också reagerar vi försent, och rullar ut skyddet först när det har blivit för varmt. I stället ska man göra det flera timmar i förväg, förklarar Tommy Bisgaard.

Invändiga väggar av tunga material som tegel hjälper till att skapa ett behagligt inomhusklimat, eftersom tegel samlar upp värmen innan vi har kommit loss och skärmat av för solen. Tegel kan nämligen samla upp värme och ”gömma” den tills temperaturen faller och avge värmen igen under kvällen och natten.

Sovrummet ska placeras mot norr

Beräkningen av energiåtgång och värmebehov i ett nytt hus utgår från huset som en samlad enhet. Det är ett misstag eftersom det inte ska vara lika varmt i alla rum. Det gäller ju att skapa en klok design och göra några kloka val redan från början. På vintern vill vi gärna ha in värmen i huset medan vi vill bli av med den på sommaren. Därför bör sovrummet placeras i norr så att det inte blir för varmt att sova där.

Rapporter visar, att en familj på två vuxna och två barn tillsammans dunstar ut tio liter vatten per dygn i inomhusluften genom andning och svettning. Eftersom vi sover mellan sju och åtta timmar på natten bildas, tillsammans med den låga temperaturen, stora mängder fukt i sovrummet.

Tegel är ett material med förhållandevis stora porer. Det betyder att materialet lätt tar upp fukt från luften men också att fukten snabbt kan komma ut igen, utan att teglet tar skada. Teglet reglerar luftfuktigheten i huset eftersom det tar upp fukten som bevaras på natten och avger den igen under dagen.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Taggar:

Om oss

Bakom föreningen Tegelinformation står de ledande tegeltillverkarna i Sverige och Danmark. Föreningens uppgift är att verka för ökad användning av tegelprodukter och därigenom ett sundare byggande.Föreningen Tegelinformation har ett tätt samarbete med danska Kalk- och Teglverksforeningen.

Prenumerera

Media

Media