Efter toppen

Teknikindustrin i Sverige ökar med höga 12 procent i år och med ytterligare 5 procent nästa år. Siffrorna är exklusive tele- och elektronikindustrin som är under stor omställning. Det är bilindustrin som väntas bidra mest till tillväxten även nästa år. Årets höga tillväxttal innebär fler anställda och i linje med en förväntat mer dämpad tillväxt under nästa år väntas även antalet anställda då öka i mindre omfattning än i år. Det visar Teknikföretagens nya konjunkturprognos.

För industrin i Sverige betyder utvecklingen i Europa mest och här räknar vi med att efterfrågan fortsätter öka om än för teknikindustrin i lägre takt än i år. Högt utnyttjande av produktionskapacitet, flaskhalsar och höga bristtal på personal indikerar en fortsatt positiv utveckling av industrins investeringar det kommande året, vilket är särskilt viktigt för stora delar av teknikindustrin. Efterfrågan på såväl personbilar som lastbilar i Europa ligger samtidigt i utgångsläget på höga nivåer och kommer i minskad omfattning bidra till ytterligare tillväxt. Även Brexit kan förväntas bidra negativt till tillväxten framöver.

Asien och särskilt Kina påverkar världsekonomin i ökad omfattning. För bilindustrin där olika subventioner spelar stor roll kan utvecklingen framöver bli fortsatt ryckig. I USA fortsätter efterfrågan på lastbilar uppåt medan riktningen för personbilar är den omvända.

Sammantaget ser utsikterna för teknikindustrin med bland annat växande investeringar fortsatt positiva ut. Förväntningarna är dock något dämpade och årets starka tillväxt kan inte förväntas upprepas. Efterfrågan på personbilar är normalt en tidig indikator på kommande svängningar i konjunkturen och här finns redan tecken på försvagning. Till riskbilden hör även att en på många håll överdrivet stimulerande penningpolitik under lång tid följs av bakslag som kan bli högst påtagliga. Politiska ingrepp i protektionistisk riktning kan också bidra till nya bakslag, särskilt för världshandeln.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se.

För mer information, kontakta:

Anders Rune, chefekonom 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.