Konjunkturbarometer för andra kvartalet

Tisdagen den 13 juni kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

Undersökningen omfattar uppgifter från 547 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 645 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustri, tele- och elektro, instrumentindustri och metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för ett antal stort antal leverantörer till olika grupper av teknikindustri samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna beskrivningar av det faktiska läget kvartal för kvartal. Undersökningarna presenteras i början av mars, juni, september respektive december.

Rapporten publiceras på www.teknikforetagen.se kl. 07.00 tisdagen den 13 juni tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune samt via Cision.

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera