Konjunkturbarometern för tredje kvartalet

Onsdagen den 10 september kl. 07.00 presenterar Teknikföretagen sin konjunkturbarometer för årets tredje kvartal.

Undersökningen omfattar uppgifter från 486 företag/koncerner med en sammanlagd försäljning på 570 miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 80 procent på export.

Teknikföretagens konjunkturbarometer innehåller uppgifter om den senaste utvecklingen för bil- och transportmedelsindustrin, elmaskiner, instrument och tillverkare av industrimaskiner samt metallvaruföretag. Därtill redovisas utvecklingen för leverantörsföretag till dessa sektorer samt till bygg- och anläggningsindustrin.

Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar visar företagens egna beskrivningar av det faktiska läget kvartal för kvartal. Undersökningarna presenteras i början av mars, juni, september respektive december.

Rapporten publiceras på www.teknikforetagen.se kl. 07.00 onsdagen den 10 september tillsammans med en filmad kommentar med Anders Rune samt via Cision.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera