Teknikföretagens konjunkturprognos för 2014

Tisdagen den 12 november kl. 07.00 publicerar Teknikföretagen sin konjunkturprognos för 2014.

I rapporten redovisas de ekonomiska utsikterna internationellt. Vidare kommenteras utsikterna för teknikföretag i Sverige med branschvisa genomgångar av bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustrin, metallvaruföretag samt tele- och elektronikindustrin.

Rapporten publiceras på www.teknikforetagen.se kl. 07.00 den 12 november tillsammans med en filmad kommentar med chefekonom Anders Rune.

Presentation av rapporten görs av Anders Rune (070-585 53 01) på scenen i Hall D på Elmia i Jönköping, tisdagen den 12 november kl. 11.00.

Teknikföretagen presenterar halvårsvisa genomgångar av konjunkturutsikterna. Tidigare prognoser samt Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar finns på www.teknikforetagen.se

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera