Teknikföretagens konjunkturprognos för 2018

Teknikföretagens nya chefekonom Mats Kinnwall bjuder in till presseminarium om de ekonomiska utsikterna internationellt. Vidare kommenteras utsikterna för teknikföretag i Sverige med branschvisa genomgångar av bil- och transportmedelsindustrin, maskinindustrin, metallvaruföretag samt tele- och elektronikindustrin.

  • Den Nya Normalen är här för att stanna: inga tecken på att den svaga produktivitetstrenden håller på att vända uppåt
  • Tillväxttoppen har passerats för denna konjunktur
  • Inflationen fortsätter att gäcka centralbankerna: Phillipskurvan är kortsluten

När? Onsdag 23 maj klockan 09:30

Var? Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Kaffe och smörgås serveras från klockan 09:15

Varmt välkommen!

Teknikföretagen presenterar halvårsvisa genomgångar av konjunkturutsikterna. Tidigare prognoser samt Teknikföretagens kvartalsvisa konjunkturbarometrar finns på www.teknikforetagen.se

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera

Media

Media