Teknikpris och 50 000 kronor till fem skåneskolor

 

Barn- och utbildningsförvaltningen (Ängelholm), Sandbäcksskolan (Sjöbo), Nya skolan (Svalöv), Söderkullaskolan (Malmö) och Hubertusgården (Lund) får utmärkelsen Årets Teknikutbildning Projekt 2013 och 50 000 kronor vardera i ekonomiskt stöd för att aktivt arbeta med teknikämnet i sina skolor.

Årets Teknikutbildning är ett initiativ från Teknikföretagen. Satsningen började våren 2004 i syfte att lyfta teknikämnet och teknikundervisningen i skolan. Sammanlagt har vi satsat närmare 50 miljoner kronor på Årets Teknikutbildning och ger i år 1,25 miljoner kronor fördelat till 25 grundskolor i hela landet.

Kontaktpersoner på skolorna


Barn- och utbildningsförvaltningen, Ängelholm
Christian Rydberg
0733- 234492
christian.rydberg@engelholm.se

Sandbäcksskolan, Sjöbo
Åsa Ståhlbrand
0730- 223642
asa.stahlbrand@sjobo.se

Nya skolan, Svalöv
Linda Hansson
0761- 304946
linda.hansson@edu.svalov.se

Söderkullaskolan, Malmö
Jenny Nyberg
0701- 495840
jenny.nyberg@malmo.se

Hubertusgården, Lund
Sara Unkel
0702- 410081
sara.unkel@utb.lund.se

Kontaktperson Teknikföretagen:

Magnus Nyberg, företagsrådgivare
070-231 42 32
magnus.nyberg@teknikforetagen.se

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera