Upp ur lågkonjunkturen 2014

Under hösten har det gått trögt för industrin och utfallet blir därför mer negativt än väntat i år. Men enligt Teknikföretagens nya konjunkturprognos, som idag presenteras på Elmia i Jönköping, kommer det att gå bättre under 2014.

Teknikföretagen räknade redan i sin förra prognos med att produktionen skulle minska 2013 och det trots att botten i konjunkturen infallit redan i början av året. Utfallet ser nu ut att bli hela minus fyra procent sammantaget och det är endast bil- och transportmedelsindustrin som i år kommer att producera mer än året innan.

– Det sämre utfallet beror på att efterfrågan främst inom Europa varit fortsatt svag samt att kostnadsläget i Sverige tryckts upp av en stark krona och av att produktiviteten minskat ytterligare eftersom företagen inte dragit ned på personalen i samma utsträckning som produktionen minskat, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Prognosen för 2014 är mer positiv. Teknikföretagen räknar med fortsatt ökad produktion i bil- och transportmedelsindustrin, men även en högre produktionsnivå i maskinindustrin och för metallvaruföretagen.

– Prognosen utgår från att situationen i teknikindustrin i Europa, och inte minst i Tyskland, förbättras. Tillsammans med en fortsatt tillväxt för industrin i bl a USA och Kina innebär det en ökad efterfrågan för industrin i Sverige, säger Anders Rune.

Enligt Teknikföretagen kommer produktionen sammantaget öka med fyra procent 2014, eller i samma storleksordning som årets minskning beräknats till. Antalet anställda bedöms bli oförändrat 2014 efter årets nedgång på två procent.

Rapporten och en filmad kommentar med Anders Rune finns på www.teknikforetagen.se. Presentation av rapporten görs av Anders Rune på scenen i Hall D på Elmia Subcontractor i Jönköping kl. 11.00. Anders Rune finns tillgänglig för frågor från kl. 09.00.

Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36, 070-585 53 01

Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34, 070-234 74 70

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.