Välkommen till TeknikföreDagen 2018

Svenska teknikföretag är pionjärer i en framtida värld. Det har de varit sedan den industriella revolutionen slog igenom i Sverige. Teknikföretag är unika vad det gäller kunskapsinnehåll och innovationstakt. Med en omvärld i ständig förändring är förmågan att skifta från gammalt till nytt den tradition som varit vinnande.

På TeknikföreDagen 2018 vill vi sätta fokus på den konkurrensutsatta, globala svenska industrins grundvillkor. Hur ser en nationell industristrategi som lyfter industrins konkurrenskraft ut? Och vilken kompetens ger Sveriges konkurrenskraft nu och i ett längre perspektiv? När hjärnan är den nya råvaran så är industrins kompetensförsörjning konkurrenskraftens märg. Med Teknikföretagens nya kompetenskartläggning i botten diskuterar vi kompetensförsörjningsbehovet hos våra medlemsföretag.

Vi kommer även i år som uppvärmning till TeknikföreDagen ha ett seminarium. I år det baserat på de nya reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Vår designlunch, Dunch, från förra året återkommer med presentation av årets designprisfinalister. 

TeknikföreDagen 2018 genomförs i direkt anslutning till Teknikföretagens stämma.

Program 

12.45 Seminarier 

 Diskriminering - nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen
 Dunch, designlunch, seminarium årets designprisfinalister. 

14.00 Stämma Teknikföretagen

Ladda ner "Föredragningslista stämma 2018" 

14.50 TeknikföreDagen Pionjärer i en framtida värld

– Året som gått - Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
– Pionjärer i en framtida värld
– Teknikföretagens nya kompetenskartläggning
– Teknikföretagens nya Industristrategi - Amelie von Zweigbergk, Chef Industriell utveckling, Teknikföretagen
– Paneldebatt - Claudia Olsson, vd Exponential, Jonas Gustavsson, VD och koncernchef ÅF AB, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Anders Johansson, Husqvarna, och Amelie von Zweigbergk, Teknikföretagen
– Prisutdelning Stora Designpriset 2018 
– Matigt mingel

Talare 

Keynote: Mats Rahmström, VD och koncernchef på Atlas Copco

Var?

Hilton Stockholm Slussen, Stockholm

När?

Torsdagen den 3 maj

Anmälan

Anmälan till de olika momenten eller hela dagen görs på www.teknikforedagen.se. Ange ÖPPEN som inbjudningskod.

Taggar:

Om oss

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen som ger kreativiteten utrymme. Vi finns över hela Sverige och bistår 3900 teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass. Teknikföretag formar framtiden, och vi hjälper dem att lyckas.

Prenumerera

Dokument & länkar