Aktiesplit 20:1 i Tele1 Europe Holding AB fr om 10 januari 2000

Aktiesplit 20:1 i Tele1 Europe Holding AB fr om 10 januari 2000 Tele1 Europe Holding AB beslutade vid en extra bolagsstämma den 23 december 1999 att genomföra en aktiesplit, vilket innebär att 1 aktie i Tele1 Europe Holding AB nu omvandlats till 20 nya i bolaget. Registrering av genomförd aktiesplit gjordes hos Patent- och Registreringsverket den 5 januari 2000 och första dag för handel av den nya aktien inföll måndagen den 10 januari. Aktiekursen var den 7 januari vid stängning noterad till 1700 NOK och då handel inleddes den 10 januari efter genomförd split, 85 NOK. För mer information kontakta: Tele1 Europe Holding AB Ivar Stromberg, koncernchef Telefon: +46 8-56 31 00 01. Mobil: +46 701 81 00 01 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag samt organisationer i Norden. Tele1 Europe är idag den enda nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens nio största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir Europas snabbaste "motorväg" för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000229BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000229BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar