Tele1 Europe förvärvar Global Ones centrex-verksamhet

Tele1 Europe förvärvar Global Ones centrex-verksamhet Tele1 Europe förvärvar Global One's centrex-verksamhet i Sverige. Förvärvet innebär att Tele1 Europe tar över Global Ones kundrelationer med tillhörande kontrakt, teknisk infrastruktur, kundtjänst, drift, service, fakturering och produktutveckling. Global Ones centrex-verksamhet omsätter idag över 100 MSEK och är i stark tillväxt. Inom Global One arbetar 45 personer med Centrex och alla erbjuds anställning inom Tele1 Europe. Vi har gjort ett mycket medvetet förvärv av en verksamhet som passar perfekt in i vår affärsstrategi; outsourcing av data- och telekommunikationstjänster till stora- och medelstora företag i Norden, säger Anders Brismo VD Tele1 Europe Svenska AB. Förvärvet är ett viktigt steg för Tele1 Europe mot att bli en ledande telekomoperatör i Norden med ett brett tjänsteutbud. Investeringen ger en maximal synergi för både existerande och nya kunder hos Tele1 Europe. Global One ser att Tele1 Europe's strategi och affärsfokus kommer till nytta för både anställda och kunder. Vi är ett globalt företag och måste därför fokusera all vår uppmärksamhet och investeringar på att hitta lösningar för vår Global City till City Data, IP och rösttjänster. Den svenska centrex-verksamheten passar inte in i vår globala strategi och det är skälet till varför vi har valt att sälja den delen från vår verksamhet. I Tele1 Europe har vi hittat en ideal partner som säkrar stabilitet, kontinuitet och produktutveckling för centrex-tjänster, säger Peter Jerry Sorensen, VP & General Manager hos Global One i Norden. För mer information, kontakta: Tele1 Europe Svenska AB - Mediekontakter Anders Brismo, VD Tel: +46 8 56 31 00 26, Mobil: +46 701 81 00 26 E-post: anders.brismo@tele1europe.se Global One Nordics - Mediekontakter Peter Jerry Sørensen, VP & General Manager Telefon: +46 8 51 91 31 25, Mobil +46 708 91 31 25 E-post: peter.sorensen@globalone.net Tele1 Europe Holding AB - Investor Relations Ivar Strömberg, koncernchef Telefon: +46 8-56 31 00 01, Mobil +46 701 81 00 01 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande nordisk teleoperatörmed huvudkontor i Stockholm. Affärsidén är att erbjuda ett kompletta utbud av kommunikationstjänster, telefoni, mobila tjänster, data och tilläggstjänster såsom centrex till medelstora och stora företag och organisationer i Norden. Bolaget har börjat bygga lokala accessnätverk i nio städer, Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen och Helsingfors, och etablerar vad Tele1Europe anser vara det första CLEC-nätet som täcker den nordiska regionen. Om Global One Global One, det globala telekommunikationsföretag som ägs av Deutsche Telekom, France Telecom och Sprint, erbjuder både data- och telekommunikationslösningar till företag, operatörer och konsumenter. Global One har mer än 3900 anställda och finns representerade på fler än 1400 platser i mer än 65 länder. För 1998 omsatte Global One mer än 1.1 miljarder USD.I Sverige erbjuder Global One både internationella och nationella avreglerade data- och telekommunikationstjänster samt Internet- tjänster. Bolaget har i dag ca 200 anställda. Global One blev också utsedd till årets operatör 1999 av tidningen CommunicationsWeek International. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/20000410BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/20000410BIT00790/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar