Tele1 Europe köper FastCom

Tele1 Europe köper FastCom Tele1 Europe har köpt det Kristiansand baserade företaget FastCom as, en ledande leverantör av internet- och datakommunikations lösningar till företagsmarknaden i södra Norge. Företaget har ett stort antal företagskunder på eget accessnät. Köpet är ett led i Tele1 Europes strategi att bli Nordens ledande leverantör av bredbandstjänster till företagsmarknaden. Tele1 Europe tar över alla aktier i FastCom för 40 miljoner norska kronor. FastCom etablerades 1998 och har gått med vinst från första året. Företaget har idag nio medarbetare i Kristiansand, Arendal och Grenlandsområdet. - FastCom kompletterar närmast perfekt vårt bredbands utbud längs med kusten. FastCom har utvecklat en lönsam verksamhet med en betydande kundportfölj som innefattar både privat och offentlig sektor. I tillägg till det egna accessnätet som täcker sträckan från Kristiansand till Grenlandsområdet, kommer de också att tillföra oss attraktiv teknologisk kompetens, säger verkställande direktör i Tele1 Europe, Pål Eivind Vegard i ett uttalande. - Genom Tele1 Europe får vi möjlighet att framskynda utbyggnaden av fibernätet i södra Norge. För våra kunder kommer köpet att innebära att de får tillgång till fler tjänster, som också inkluderar telefoni. I tillägg till detta får vi resurser som vi hade haft svårt att bygga upp och utveckla själva, säger styrelseordföranden i FastCom as, Kjell Olav Aa. Tele1 Europe bygger för närvarande Norges kraftigaste, snabbaste och säkraste transportnät för bredbandsteknologi. - FastComs kunder är kopplade till deras eget accessnät med fiber och DSL . I väster kopplar vi ihop detta nät med vår infrastruktur i Rogaland. I öster skall nätet kopplas till Oslofjordringen som vi nu håller på att bygga ut. Oslofjordringen sträcker sig från Kristiansand via Oslo till Halden, där nätet knyts ihop med Tele1 Europes nordiska fibernät. För att öka säkerheten och hindra driftstopp vid kabelbrott så lägger vi kabel mellan Moss och Horten, berättar Vegard. - Ingen av de andra norska teleföretagen har planer på ett liknade kraftigt, landsomfattande bredbandsnät. När andra aktörer lovar stort vad gäller framtidens bredband, så bygger vi ett transportnät som kommer att täcka telefon kommunikationsbehovet mellan landsdelarna i lång tid framöver, påpekar verkställande direktör i Tele1 Europe, Pål Eivind Vegard. - För mer information, kontakta; Tele1 Europe AS Norge FastCom as Pål Eivind Vegard, Kjell Olav Aa, Styrelse Verkställande Direktör ordförande Tel: +47 21 50 2101, Mobil: +47 Mobil: +47 9506 6834 40 00 0101 E-post: koa@fastcom.no E-post: pal.vegard@tele1europe.no Tele1 Europe Holding AB Petra Asteson, Investor Relations assistent Tel: 08-5631 0344, Mobil: 0701- 810 344 E-post: petra.asteson@tele1europe.se Om Tele1 Europe (NASDAQ: TEUR, Stockholm Stock Exchange: TEUR Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag i Norden. Tele1 Europe är idag den enda pan-nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet till företag. Utbyggnaden sker i Nordens 80 största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir en av Europas snabbaste motorväg för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. Företaget grundades 1995 har knappt 1000 anställda, huvudkontoret finns i Stockholm samt ytterligare 24 kontor utspridda i Norden. Se vidare www.tele1europe.com Om FastCom FastCom är en ledande internet och dataoperatör i södra Norge. Företaget levererar lösningar från olika leverantörer gällande infrastruktur till sina kunder till bästa möjliga kvalitet och pris. FastCom använder den ledande teknologin och målsättningen är att bygga bredband till företagets kunder i södra Norge. www.fastcom.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00950/bit0001.pdf

Dokument & länkar