Tele1 Europe och Stokab bygger bredbandsnät i Stockholms innerstad

Tele1 Europe och Stokab bygger bredbandsnät i Stockholms innerstad Ett omfattande avtal har tecknats mellan Tele1 Europe och Stokab för den fortsatta utbyggnaden av Tele1 Europes bredbandsnät i Stockholms innerstad. Avtalet innebär att Stokab lägger fiber åt Tele1 Europe i nio områden som tillsammans täcker stora delar av Stockholms innerstad. Tidsplanen är mycket aggressiv och innebär att Tele1 Europe snabbare än sina konkurrenter kan börja koppla på företagskunder på bredbandsnätet. - Genom avtalet med Stokab får vi en stor fördel gentemot våra konkurrenter. Vi bygger ett omfattande bredbandsnät på kort tid med en tillförlitlig tidsplan. Det gör att vi snabbt kommer igång med våra bredbandstjänster och kan koppla ihop våra data- och telefonikunder med de snabba höghastighetsnäten, säger Ivar Strömberg koncernchef på Tele1 Europe. Avtalet gäller i 20 år och innebär att Tele1 Europe får ett exklusivt bredbandsnät i Stockholms innerstad. Stokab förser Tele1 Europe med fiber i de redan nedgrävda platsrören och gräver nytt där inga rör finns. Målsättningen är att göra minimal inverkan i stadsbilden. - Vi är glada åt den struktursatsning som Tele1 Europe gör i och med denna affär. Satsningen blir en stabil plattform för affärer i innerstadsområdet och har alla förutsättningar för att ge flexibilitet för korta leveranstider till enskilda kunder, säger Anders Comstedt, VD för Stokab. Tele1 Europes bredbandsnät täcker Stockholms innerstad i nio redundanta ringar och alla företagsintensiva fastigheter som ligger inom ringarnas täckningsområde kommer automatiskt att kunna anslutas. Att nätet byggs med redundans innebär att trafiken kan styras i två riktningar och blir därmed mindre sårbart för avbrott. För mer information, kontakta; Tele1 Europe Holding AB Stokab Ivar Strömberg, koncernchef Anders Comstedt, verkställande Tel: 08-5631 00 01, mobil: direktör 0701-810001 Tel: 08-50830220 E-post: E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se anders.comstedt@stokab.se Tele1 Europe Sverige AB Anders Brismo, verkställande direktör Tel: 08-5631 00 26, mobil: 0701-810026 E-post: anders.brismo@tele1europé.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag samt organisationer i Norden. Tele1 Europe är idag den enda nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens nio största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir Europas snabbaste "motorväg" för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. www.tele1europe.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar