Tele1 Europe väljer Teligents telefoniplattform

Tele1 Europe väljer Teligents telefoniplattform Tele1 Europe Holding AB väljer Teligent AB som leverantör av telefoni- plattformen när bolaget nu bygger vidare och utvecklar sina mervärdestjänster för intelligent telefoni. Teligent var överlägsna när det gällde att svara upp mot våra krav på en flexibel och utvecklingsbar telefoniplattform. Vi vet att våra kunder kräver mervärdes-tjänster som adderar värde till den traditionella telefonin, men vi ser också att förväntningarna på nya, nätbaserade tjänster hela tiden ökar, säger Ivar Strömberg koncernchef Tele1 Europe Holding AB. Tele1 Europe har stärkt sin position genom att erbjuda sina nordiska företagskunder olika mervärdestjänster. Redan idag har kunderna möjlighet att läsa mail, lyssna av röstmeddelanden och läsa inkommande fax via ett och samma webbgränssnitt. Tillsammans med Teligent ser Tele1 Europe möjligheten att också kunna utveckla nya, unika och mer avancerade tjänster. Så länge fantasin finns är möjligheterna oändliga, säger Ulf Lindstén, VD och koncernchef Teligent AB. Tele1 Europe räknar med att plattformen är installerad och klar i början av april i år. För mer information kontakta: Tele1 Europe Holding AB - Teligent AB investor relations Ulf Lindstén VD och koncernchef Ivar Stromberg, koncernchef Telefon: 08-599 90190 Telefon: 08-56 31 00 01. Mobil: 0701-81 00 01 E-post: ivar.stromberg@tele1europe.se Om Tele1 Europe Tele1 Europe är en snabbväxande data- och teleoperatör med verksamhet i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Affärsidén är att erbjuda bredbandslösningar för data, telefoni och Internet till stora och medelstora företag samt organisationer i Norden. Tele1 Europe är idag den enda nordiska data- och teleoperatören som investerar i lokala accessnät med bredbandskapacitet. Utbyggnaden sker i Nordens nio största städer. Accessnäten, som binds samman med långdistansnät, blir Europas snabbaste "motorväg" för data- och Internettrafik med en initial kapacitet till kund på upp till en gigabit. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000229BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000229BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar