Tele1 meddelar priset för nyemissionen

Tele1 meddelar priset för nyemissionen Tele1 Europe Holding AB (Stockholms Börsen: TEUR, NASDAQ: TEUR) meddelade idag att priset i nyemissionen sätts till 160,791 SEK per aktie och $18,50 per ADS. Erbjudandet övertecknades 37 gånger med stark efterfrågan både från Europa och USA. Erbjudandet tar in cirka 5,36 miljarder SEK, av vilket cirka 4,55 miljarder SEK är nykapitaltillskott. Resterande är likvid från existerande aktieägares försäljning i samband med erbjudandet. Tele1 och existerande aktieägare har bemyndigat en övertilldelningsoption, vilken innebär att ytterligare 5 miljoner aktier kan säljas, av vilka 1,7 miljoner nyemitteras och 3,3 miljoner säljs av existerande ägare. Listning av aktierna och depåbevisen förväntas ske torsdag den 16 mars, när respektive marknad öppnar. Nettokapitaltillskottet kommer användas till att finansiera bolagets fortsatta utbyggnad av bredbandsnät i Norden. Tele1 Europe är en snabbt växande nordisk bredbandsoperatör med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Tele1 Europe koncentrerar sig på den nordiska företagsmarknaden och erbjuder integrerade kommunikationslösningar genom bredband. Tele1 Europes strategi innebär att erbjuda bredbandskapacitet hela vägen till sina kunder. I dag utgörs bolagets nät av 1 084 kilometer långdistansnät, 110 kilometer lokala accessnät och över 100 DSL-noder. Tele1 Europe har över 7 500 företagskunder, varav över 1 100 direktanslutna till Tele1 Europes nät. Nyemissionen genomfördes av Lehman Brothers och Goldman Sachs International. För mer information, kontakta: Cecilia Johansson, Investor Relations Tele1 Europe Holding AB Positionen 146 115 74 Stockholm, Sweden Tel: 08 5631 02 19 e-mail adress: cecilia.Johansson@tele1europe.se Prospekt kan erhållas från Paul Ryb, Lehman Brothers (+44 207 260 2514) eller Frankie Davies, Goldman Sachs International (+44 207 774 5466). Aktierna och depåbevisen kan endast erbjudas i enlighet med ett prospekt, vilket är del av registreringsanmälan hos Securities and Exchange Commission i USA. Detta meddelande skall inte uppfattas som ett erbjudande att sälja eller uppmaning att köpa. Försäljning av aktien kommer ej ske i delstater där erbjudandet är olagligt före registrering i enlighet med värdepapperslagstiftningen i berörd delstat. 1 Priset är satt till 160,79275 SEK, med valutakurs 8,6915 SEK per US$ 1,00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar