Anders Olsson, EVP Strategiska Projekt, lämnar Tele2

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att Anders Olsson, EVP Strategiska Projekt, lämnar sin position på Tele2. Det sker med omedelbar verkan.

Anders Olsson började på Tele2 AB 1997 och har haft ett antal positioner inom bolaget. Från januari 2006 till september 2015 var Olsson kommersiell chef på Tele2. Sedan omorganisationen i oktober 2015 har han arbetat med strategiska projekt.

Allison Kirkby, vd på Tele2 AB, kommenterar: ”Jag vill tacka Anders för hans engagemang och bidrag till Tele2 under de senaste 19 åren. Han lämnar ett arv som han ska vara väldigt stolt över. Jag och Tele2-familjen önskar honom all framgång i framtiden.”

Positionen som EVP Strategiska Projekt kommer inte att ersättas.

Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Wallström, kommunikationschef, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27

Louise Tjeder, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 704 26 46 52

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar