EU-kommissionen inleder Fas II-undersökning av sammanslagningen mellan Tele2 och T-Mobile i Nederländerna

Stockholm – Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholmsbörsen: TEL2 A och TEL2 B): EU-kommissionen har idag meddelat att den inleder en Fas II-undersökning av sammanslagningen mellan Tele2 Nederländerna (Tele2 NL) och T-Mobile Nederländerna (TMNL). Beslutet var väntat och ligger i linje med den tidsuppskattning som tidigare kommunicerats av Tele2 NL och TMNL, med slutförd transaktion under andra halvåret 2018.

I samarbete med T-Mobile för Tele2 konstruktiva diskussioner med EU-kommissionen och kommer att fortsätta arbeta intensivt för att erhålla ett godkännande. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig att nå ett slutligt beslut om transaktionens kompatibilitet med EU:s regler för sammanslagningar, vilket troligen innebär ett beslut under fjärde kvartalet 2018.

Den 15 december 2017 meddelade Tele2 NL och TMNL den gemensamma ambitionen att slå samman verksamheterna till ett bolag. Det kombinerade bolaget kommer att innebära en konkurrenskraftig utmanare till duopolet i Nederländerna, där två integrerade operatörer kontrollerar mer än 80% av mobil- och fastlinjemarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, Kommunikationsdirektör, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 16:45 CEST.

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. 

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar