Färsk studie: Engagemang för internet ger tryggare barn och föräldrar

Tele2s årliga undersökning visar att mer än hälften av alla barn har sett något otäckt på internet, och att många har blivit kontaktade av okända vuxna. Barn med föräldrar som engagerar sig i deras internetanvändning pratar i högre utsträckning med någon om de upplever något otäckt. 

För andra året i rad släpper Tele2 rapporten ”Barn och Internet” som presenterar internetvanor hos barn i åldern 9-14 år. I år kompletteras rapporten med svar från föräldrar till barn i samma ålder och det är tydligt att många oroar sig över vad deras barn möter på internet. Samtidigt visar studien att 6 av 10 barn som sett något otäckt har exponerats för det genom någon annan, medan endast 14 procent har kommit i kontakt med det på egen hand.

”Många föräldrar oroar sig för vad deras barn gör på internet och nästan en tredjedel känner att de inte är delaktiga. Det kan upplevas svårt att skydda barn från att se otäcka saker när de ofta sprids via kompisar på skolgården eller via sociala medier”, förklarar Viktor Wallström, kommunikationsdirektör på Tele2-koncernen.

Ett av fem barn har kontaktats av okända vuxna på nätet och närmare ett barn per skolklass har blivit tillfrågat om att träffas. Unga tjejer är i större utsträckning aktiva på sociala medier och dessvärre oftare utsatta för kontaktförsök. Samtidigt är det färre tjejer än killar som har regler för internetanvändande hemma.

Studien visar att barn som har regler för internetanvändning i hemmet ofta pratar med någon vuxen när de ser något otäckt på internet. 4 av 10 barn har dock inga regler hemma gällande användning av internet, och många av dessa pratar heller inte med någon om de sett något otäckt.

”Att sätta regler är viktigt oavsett om du är förälder till en tjej eller kille. Internetanvändningen sker i mer skyddade forum för de yngsta, men ändras snabbt i högre åldrar. Därför är det bra att vara engagerad och prata med sitt barn om deras internetvardag så tidigt som möjligt. Det skapar trygghet för både dig och ditt barn”, råder Viktor Wallström.

Tele2 tar ansvar

Tele2 bidrar till ett tryggare internet genom att aktivt blockera sidor som innehåller sexuella övergrepp mot barn. Genom matchning mot listor från bland annat Interpol blockeras omkring en halv miljon sidor i månaden.

”Tele2 tror starkt på det uppkopplade livet, men vi ser också att det finns en baksida som man inte får blunda för. Våra barn måste skyddas mot de mörka krafter som finns på nätet och studien visar på vad vi vuxna kan göra. På Tele2 försöker vi hela tiden ta fram nya verktyg för att skydda barn som nyttjar våra tjänster, men studien visar också att det bästa man kan göra som förälder är att engagera sig i barnens liv på nätet”, avslutar Viktor Wallström.

För mer information och en grafisk sammanställning av undersökningen, besök Tele2s sida om Child Protection.

Tele2s tips till föräldrar

  • Engagera dig i dina barns liv på internet
  • Kom överens med barnen om vad de får göra på internet
  • Ge killar och tjejer samma stöd

Fakta om Barn och Internet
Rapporten är baserad på en studie genomförd av Novus på uppdrag av Tele2. I Sverige har 1249 barn i åldern 9-14 år, samt 212 föräldrar till barn i samma ålder, deltagit genom Novus representativa och slumpmässigt rekryterade webbpanel, Sverigepanelen. Undersökningen genomfördes mellan den 23 april och 3 maj 2018. Kontakta oss gärna för den fullständiga rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, Externkommunikationsansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Taggar:

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.