FORTSATT ÖKADE INTÄKTER OCH EN FÖRDUBBLING AV RESULTATET FÖRE AVSKRIVNINGAR JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET

  • 55 procent ökning av intäkterna under Q3 jämfört samma period förra året, proforma.
  • För tredje kvartalet i rad sedan förvärvet av SEC var rörelseresultat före avskrivningar positivt, med en fördubbling till 716 miljoner kronor mellan Q2 och Q3
  • Tele2s mobiltelefoniverksamhet i Sverige rapporterar en rörelsemarginal före avskivningar på 57 procent och 2,4 miljoner abonnenter, en ökning med 24 procent
  • Antal abonnenter ökade med 35 procent proforma till 13,7 miljoner
  • En syndikerad femårig bankfinansiering på 1,2 miljarder euro tillkännagavs i juli.
  • Ett virtuellt mobilnätverk, MVNO, lanserades i Nederländerna
  • GPRS-tjänster lanserades i Sverige och Luxemburg
 
New York och Stockholm, 17 oktober 2001, Tele2 AB ("Tele2", "koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockhomsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekomföretaget, tillkännagav idag sitt konsoliderade resultat för det tredje kvartalet 2001.
 
Tele2 Finansiell sammanfattning


 
SEK miljoner
 
2001
 
Q3
 
2001
 
Q2
 
2001
 
Q1
 
2000
 
Q4
 
Nettoomsättning
 
6 324
 
6 220
 
5 619
 
4 949
 
Rörelseresultat
       
 
före avskrivningar (i)
716 351 2 -356
 
efter avskrivningar (ii)
-46 -375 -707 -1 006
  1. EBITDA
  2. EBIT
 
Lars-Johan Jarnheimer VD för Tele2 AB kommenterar:
 
"Tele2 är idag det största paneuropeiska varumärket med ett snabbt växande antal abonnenter, idag 13,7 miljoner i 21 länder. Under det tredje kvartalet såg vi en stigande lönsamhet på den svenska marknaden och ett fortsatt förbättrat rörelseresultat före avskrivningar för våra verksamheter i Central- och Sydeuropa. I september ökade åter marknadsföringsåtgärderna för den europeiska fasta telefonin, efter en lugn period under sommarmånaderna. Denna ökning driver nu på tillströmmningen av nya abonnenter, vilket ger ökade intäkter samtidigt som förlusten före avskrivningar fortsätter att minska. Vi fortsätter att fokusera på kundintag samt kontroll över churnen och kostnaderna. De nyligen annonserade sänkningarna i interconnectpriserna underlättar denna strävan. Vi tror att förbättringen av marginalerna kommer att fortsätta för hela koncernen under 2001 och framåt."
 
RÖRELSEGRENAR PER MARKNAD, PROFORMA (MSEK)


 
NETTOOMSÄTTNING
           
 
 
        Proforma Proforma
 
 
2001
2001 2001 2000 2000 2000
 
 
Q3
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
             
Norden 3 114 3 030 2 921 2 894 2 650 2 502
Baltikum och Östeuropa 292 279 210 138 47 40
Centraleuropa 1 338 1 471 1 230 1 018 799 623
Sydeuropa 1 406 1 415 1 204 882 632 553
Luxemburg 201 189 167 161 153 141
Övriga varumärken 337 371 361 198 322 134
Koncernens försäljning -364 -535 -474 -342 -526 -277
 
Summa nettoomsättning
6 324 6 220 5 619 4 949 4 077 3 716
 
 
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR


 
 
 
      Proforma Proforma
 
 
2001
2001 2001 2000 2000 2000
 
 
Q3
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
Norden
 
1 071
837 784 774 684 748
Baltikum och Östeuropa 79 58 59 -23 -9 -1
Centraleuropa -124 -137 -293 -500 -489 -406
Sydeuropa -295 -310 -397 -331 -459 -232
Luxemburg 33 -1 10 -91 -11 -9
Övriga varumärken -48 -96 -161 -185 -36 -20
Summa rörelseresultat före avskrivningar 716 351 2 -356 -320 80
             
             
Rörelsemarginal före avskrivningar            
             
Norden 34% 28% 27% 27% 26% 30%
Baltikum och Östeuropa 27% 21% 28% -17% -19% -3%
Centraleuropa -9% -9% -24% -49% -61% -65%
Sydeuropa -21% -22% -33% -38% -73% -42%
Luxemburg 16% -1% 6% -57% -7% -6%
Övriga varumärken -14% -26% -45% -93% -11% -15%
Total rörelsemarginal före avskrivningar 11% 6% 0% -7% -8% 2%
 
 
DET FULLSTÄNDIGA RESULTATET KOMMER ATT TILLKÄNNAGES DEN 24 OKTOBER 2001.
 
Stockholm, 17 oktober 2001
 
Styrelsen för Tele2 AB
Resultatet för perioden första januari till sista september 2001 har inte granskats av företagets revisorer.
 
Tele2 AB, (tidigare NetCom AB), som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango, Comviq och Q-GSM till över 13,7 miljoner människor i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2s aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2 A och TEL2 B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKT
 
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 8 562 640 00
VD Tele2 AB
 
Hakan Zadler Telefon: + 46 8 562 640 00
Ekonomichef Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: + 44 (0) 20 7321 5022
Investerarfrågor
 
Patrik Linzenbold Telefon: + 46 8 562 000 53
Pressfrågor
 
Besök oss på vår hemsida: http://www.Tele2.com

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar