Gemensamt VD-uttalande gällande de nordiska stadsministrarnas avsiktsförklaring om utbyggnad av 5G-nät i de nordiska länderna

Som VD:ar på ledande telekombolag i Norden välkomnar vi den avsiktsförklaring om 5G-utbyggnad i de nordiska länderna som idag undertecknades av de nordiska ländernas ledare. En vision för ett gemensamt nordiskt 5G-ekosystem befäster vår regions ambition att fortsätta vara en ledande digital och innovativ region, till förmån för våra samhällen. Utmaningen framöver blir att i praktiken förverkliga denna vision. 

Vi välkomnar speciellt att statsministrarna uppmärksammar att utbyggnaden av 5G kommer att kräva betydande investeringar och ändamålsenliga lagar och regelverk. Ett skyndsamt utarbetande av specifika, mätbara och tidsbundna åtgärder för att underlätta utbyggnaden av ett ekosystem för 5G, kommer att vara avgörande för att skapa rätt förutsättningar för privata investeringar – fundamentet för 5G-utbyggnad. Ändamålsenliga regler för tilldelning av spektrum samt undanröjande av hinder för utbyggnaden av 5G-infrastruktur bör vara centralt i en sådan handlingsplan.

Vi ser fram emot att aktivt samarbeta med digitaliseringsministrar och ministrar med ansvar för de nyckelområden som har identifierats, liksom andra intressenter i uppföljningen av avsiktsförklaringen.

Undertecknat av:
Börje Ekholm, President and CEO, Ericsson

Rajeev Suri, President and CEO, Nokia
Pernille Erenbjerg, President and CEO, TDC Group
Allison Kirkby, President and CEO, Tele2 Group
Sigve Brekke, President and CEO, Telenor Group
Johan Dennelind, President and CEO, Telia Company
Stefán Sigurðsson, CEO, Vodafone Iceland


För mer information, vänligen kontakta:
Viktor Wallström, Kommunikationsdirektör, Tele2 AB, Tel: +46 703 63 53 27
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. 

Om oss

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Dokument & länkar